Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hemtjänst och stöd hemma

Beskuren när bild på kropparna av en sjuksköterska i vita kläder med en äldre person sittandes i rullator bredvid sig.

Bergs kommun erbjuder olika former av stöd och service. Stödet syftar till att möjliggöra ett så självständigt liv som möjligt, så att du kan bo kvar hemma så länge du önskar.

När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den biståndshandläggare som ansvarar för det område där du bor. Biståndshandläggaren når du via kommunens växel på telefon 0687-161 00.

För det mesta gör biståndshandläggaren ett hembesök. Under mötet tar handläggaren reda på varför du söker hjälp, vilka sysslor du klarar av och vilka du inte klarar av, hur ditt sociala nätverk ser ut och i vilken mån anhöriga kan hjälpa till. Vid behov finns kommunens distriktssköterska och arbetsterapeut med vid planering av insatser och hjälpmedel.

Biståndshandläggaren gör sedan en utredning av dina behov och beslutar om vilken hjälp du kan få. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till. Information om hur man överklagar får du skriftligt tillsammans med beslutet.

Hjälpen är avgiftsbelagd, läs mer under rubriken avgifter.

Uppdaterad: