Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Boende för äldre

Äldreboende är ett boende för dig med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. Du bor i egen bostad och har tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt.

Det här ska du tänka på om du ska besöka något av våra äldreboenden

Ett stort ansvar vilar också på dig som vill komma på besök i något av våra boenden. Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på följande:

  • Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.
  • Tvätta händerna ofta. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare när man tar någon i hand eller via föremål. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Håll lämpliga avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare.
  • Stäm av med den du vill besöka först så att hen känner sig okej med att få besök, så att det inte skapar oro hos den boende över att bli smittad.
  • Tänk över hur många ni är som kommer på besök samtidigt – kanske är det bättre att komma en och en på besök än till exempel en hel familj vid samma tillfälle.

Ta kontakt med personalen på våra boenden om du du har funderingar inför ett besök. Kontaktuppgifter till varje boende hittar du på våra sidor om boenden för äldre.

Kontaktuppgifter till äldreboenden inom Bergs kommun Länk till annan webbplats.

Karta över äldreboenden

Boendemiljön ska präglas av ett salutogent och rehabliterande synsätt, vilket innebär att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet ska vara det centrala i den enskildes vardag. Den enskilde ska känna trygghet och ha en meningsfull tillvaro när han/hon vistas på det särskilda boendet. Insatsen ska värna om den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Vikten läggs särskilt på gott bemötande och ett respektfullt förhållningssätt. Värdegrunden utgår från människors lika värde och genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.

Dalsätra

Dalsätra ligger i Myrviken med närhet till naturen och med gångavstånd till affärer och busshållplats. Det finns lägenheter i Dalsätra som är handikappanpassade och utrustade med kök.

Det finns även torktumlare och tvättmaskin i varje lägenhet. Lägenheterna hyrs ut omöblerade och möbleras och präglas helt av den boende.
Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter. Gemensamma uteplatser finns.

Så tar du dig hit

Länstrafikens buss nr 162 från Östersund.

Hälso- sjukvård och omsorg

På Dalsätra finns tillgång till sköterska dygnet runt. Läkare finns att tillgå från Myrvikens hälsocentral. Övrig omvårdnadspersonal finns tillgänglig på boendet under hela dygnet. En kontaktman ska finnas utsedd som du i första hand kan vända dig till när du undrar något.

Måltiderna

Matsal finns i huset där de boende gemensamt kan inta lunch. Alla måltider tillagas i det gemensamma storköket på Dalsätra. Dessa serveras utifrån önskemål i gemensam matsal eller i den egna lägenheten. Den som behöver specialkost får givetvis detta.

När du flyttar hit

Din lägenhet är omöblerad och du tar med dig allt som du behöver i din vardag som exempelvis möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd. Prata med personalen om du ska ta med säng. Tänk på att du behöver en hemförsäkring. I nära anslutning till inflyttningen träffas vi och genomför en planering utifrån dina behov och önskemål.

Kontakt

Lena Backman
Enhetschef
Tel: 0687-164 11

Fjällglimten personal
Tel: 0687-164 13

Dalsätra personal
Tel: 0687-164 12

Myltblomman

Myltblomman finns i Svenstavik, med fina naturområden i närheten och Svenstaån precis nedanför. Det är gångavstånd till affärer av alla slag, apotek, hälsocentral med mera.

Lägenheterna hyrs ut via Bergs hyreshus. Det finns 22 handikappanpassade lägenheter på Myltblomman. På boendet finns gemensamhetsutrymmen för måltider, umgänge och aktivitet. Det finns även gemensamma uteplatser.

På Myltblomman finns tillgång till sjuksköterska dygnets runt. Utöver det finns läkare på Svenstaviks hälsocentral. Tillgång till sjukgymnast/arbetsterapeut finns vid behov. Omvårdnadspersonal finns tillgänglig hela dygnet på boendet. Den boende får en kontaktman vid inflyttning.

Maten tillagas i Bergsgårdens kök i angränsande hus. Man väljer själv om man vill äta i matsalen eller i sin egen lägenhet.

Lägenheten är omöblerad och man tar med dig det som behövs i vardagen, som exempelvis möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar och husgeråd. Prata med personalen angående säng före inflyttning, och kom ihåg att det behövs en hemförsäkring.

I nära anslutning till inflyttningen träffas personal och den boende och genomför en planering utifrån dina behov och önskemål.

Kontakt

Nina Söder
Enhetschef
Tel: 0687-16970

Personal
Tel: 0687-164 42

Tallgläntan

Tallgläntan ligger centralt i Hackås med närhet till naturen och med gångavstånd till busshållplats.

Det finns 20 lägenheter på Tallgläntan som är handikappanpassade och utrustade med kök. Det finns även torktumlare och tvättmaskin i varje lägenhet. Lägenheterna hyrs ut omöblerade och möbleras och präglas helt av den boende. Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter. Gemensamma uteplatser finns.

Så tar du dig hit

Länstrafikens buss nr 163 från Östersund

Hälso- sjukvård och omsorg

På Tallgläntan finns tillgång till sköterska dygnet runt. Läkare finns att tillgå från Myrvikens hälsocentral. Övrig omvårdnadspersonal finns tillgänglig på boendet under hela dygnet. En kontaktperson ska finnas utsedd som du i första hand kan vända dig till när du undrar något.

Måltiderna

Alla måltider tillagas i det gemensamma storköket som finns på Tallgläntan. Dessa serveras utifrån önskemål i gemensam matsal eller i den egna lägenheten. Den som behöver specialkost får givetvis detta.

När du flyttar hit

Din lägenhet är omöblerad och du tar med dig allt som du behöver i din vardag som exempelvis möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd. Prata med personalen om du ska ta med säng. Tänk på att du behöver en hemförsäkring. I nära anslutning till inflyttningen träffas vi och genomför en planering utifrån dina behov och önskemål.

Kontakt

Martin Jonsson
Tf Enhetschef
0687-16179

Gulsippan
Tel: 0687-162 46

Blåsippan
Tel: 0687-162 47

Treklövern

Boendet Treklövern ligger centralt beläget i byn Åsarna i den södra delen av Bergs kommun. Här finns personal bestående av undersköterskor och vårdbiträden dygnet runt. Dagtid finns även sjuksköterska på plats 3 dgr/vecka.

Treklövern har två avdelningar på övre våningsplan. På nedre plan finns Byvägens LSS boende med fem lägenheter. På övre plan ligger avdelningarna Blåklockan och Anemonen med totalt 15 lägenheter.
På övre plan finns även Go-sidan, daglig verksamhet.

Lägenheterna på Treklövern är handikappanpassade och utrustade med trygghetslarm. I varje lägenhet på 38 kvm finns en köksdel med spis, diskbänk och kyl/frys samt låsbart medicinskåp. Badrummen i lägenheterna är rymliga och bekväma. Garderob finns i farstudelen av lägenheten, linneskåp finns i badrummet. Möjlighet finns även att disponera låsbart förråd i källaren. På varje avdelning finns gemensamt kök/matrum och allrum med tv. Det finns även balkong, uteplats och tvättstuga på varje avdelning.

Måltiderna lagas i husets storkök och serveras antingen i den egna lägenheten eller i det gemensamma matrummet, utifrån önskemål. Lägenhet hyrs genom Bergs hyreshus efter beslut om särskilt boende från kommunens biståndshandläggare. Vid inflyttning på Treklövern utses en av personalen till kontaktperson. Denne ska hjälpa den boende med kontakter och eventuella inköp mm. I samma hus som Treklövern inryms även barnomsorg, fritidsverksamhet, LSS boende, Go-sidan och skolmatsal. Kökspersonalen är gemensam för skola och äldreomsorg.
Lägenheterna hyrs ut helt omöblerade. Mer information om lägenheterna och Treklövern ges av enhetschef eller biståndshandläggare.

När du flyttar hit

Din lägenhet är omöblerad och du tar med dig allt som du behöver i din vardag som exempelvis möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd. Prata med personalen om du ska ta med säng. Tänk på att du behöver en hemförsäkring. I nära anslutning till inflyttningen träffas vi och genomför en planering utifrån dina behov och önskemål.

Kontakt

Kia Raneryd
Enhetschef
Tel: 0687-164 87

Avd. Anemonen
Tel: 0687-164 82

Avd. Blåklockan
Tel: 0687-164 80

Östgärde

Östgärde ligger i Rätan och består av två avdelningar, Brunkulla & Lyckebo. Personalen vill göra det hemlikt och trevligt för den boende, där dennes behov är grunden för verksamheten. Insatserna bygger på respekt för människornas självbestämmande, integritet och trygghet och ges på lika villkor.

På varje avdelning finns gemensamt kök, matrum/allrum med tillgång till TV. Det finns även balkong/altan till varje avdelning. Förråd till lägenheterna finns i källarplanet. Trygghetslarm finns i varje lägenhet/vårdrum. Personalen finns dygnet runt och består av undersköterskor och vårdbiträden. Måltiderna äts gemensamt i matsalen men för den som så önskar får äta på sitt rum.

Brunkullan

är ett ett boende med 12 lägenheter. Personalen hjälper till med att laga frukost hos var och en av de boende om så önskas. Huvudmål och kvällsmat serveras i matsalen.

Lyckebo

är ett gruppboende med 6 lägenheter. De boende deltar i de vardagliga sysslorna i den mån de kan och vill. Frukost och kvällsmål lagas i boendet och huvudmålet hämtas från Östgärdes kök.

I köket på Östgärde lagas maten till förskolan, vårdtagare i servicehuset samt till hemmaboende pensionärer. Från och med hösten 2009 ska även maten till skolan lagas här. Köket totalrenoverades under 2008-2009. Maten tillagas på konventionellt sätt med både varma och kalla rätter, från råvaror, hel och halv fabrikat.

Historik

Rätans ålderdomshem byggdes 1955-56. Landshövding Anders Tottie invigde "hemmet" den 20 april 1956. Bygget kostade 584.605 kr. Tillbyggnader har gjorts 1978 (Gärdet) ,1985 ( den gamla delen byggdes om till servicelägenheter) och 1995 blev den senaste utbyggnaden klar, (Brunkulla och Lyckebo).

När du flyttar hit

Din lägenhet är omöblerad och du tar med dig allt som du behöver i din vardag som exempelvis möbler, sänglinne, kläder, hygienartiklar, städutrustning och husgeråd. Prata med personalen om du ska ta med säng. Tänk på att du behöver en hemförsäkring. I nära anslutning till inflyttningen träffas vi och genomför en planering utifrån dina behov och önskemål.

Kontakt

Sabina Hagström
Enhetschef
0687-16465

avd. Brunkulla
Tel: 0687-164 66

avd. Lyckebo
Tel: 0687-164 67

Uppdaterad: