Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Äldre

Du som är över 65 år och behöver hjälp för att klara din vardag kan få vård och omsorg av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd utifrån dina behov så du kan känna dig trygg och bo kvar hemma så länge som möjligt.

När behovet av vård och omsorg inte längre kan tillgodoses i ditt hem på grund av att det är allt för omfattande kan det bli aktuellt att flytta till ett Särskilt boende med heldygnsomsorg.

I Bergs kommun arbetar vi med ett salutogent synsätt vilket innebär att vi utgår från det friska, ser den enskilde och stimulerar till en känsla av självständighet och meningsfullhet. Vi ger den enskilde stöd och omsorg utifrån vars och ens förmågor och förutsättningar

Dessa insatser kan du ansöka om:

För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Stöd finns för anhöriga

I kommunen finns en anhörigkonsulent som bland annat erbjuder stöd i form av enskilda samtal och anhörigcirklar. Kommunen samverkar med frivilliga organisationer och pensionärsföreningar vilka erbjuder olika aktiviteter för äldre och anhöriga.

För mer information om taxor och avgifter läs om taxan här.

Här kan du själv göra en beräkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på om du kan få bostadstillägg.

Här kan du ansöka om bostadstillägg på pensionsmyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Uppdaterad: