Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Taxor inom vård och omsorg

Kommunen tar ut avgift för det stöd och hjälp som du får från kommunen.

Avgiftens storlek beror på dina inkomster, boendekostnad och vilken hjälp du får, med inkomst menas olika former av lön/pension, bostadstillägg, ränteinkomster och utdelning från värdepapper.

Principen är att den som har en låg inkomst betalar en lägre avgift och den som har en större inkomst betalar mera. Ingen ska betala mer än det avgiftstak (så kallad maxtaxa) som kommunen bestämt.
 
Omvårdnadsavgifter i särskilt boende regleras i maxtaxan och fastställs årligen i relation till prisbasbeloppet vilket för 2021 uppgår till 47 600 kr.

Taxor och avgifter för 2021, fastställd av kommunfullmäktige 2021-11-26.

Hemvårdstaxa

Typ av taxa

Belopp

Nivå 1 0-10 tim/mån   

377 kr/mån

Nivå 2 10-24 tim/mån

1131 kr/mån

Nivå 3  24 tim och mer  

1 904 kr/mån

Korttidsvård. Maximal kostnad per månad motsvarande maxtaxa nivå 3 och kostabonnemang 1  

176 kr/dygn

Kostabonnemang 1 SÄBO alla måltider inklusive mellanmål

3 361 kr/mån

Matdistributionsavgift hel

377 kr/mån

Matdistributionsavgift halv

189 kr/mån

Trygghetslarm 

315 kr/mån

30 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende

1 340 kr

15 dagar måltid, lunch eller middag, ordinärt boende 

670 kr

30 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

2 678 kr

15 dagar måltid, lunch och middag, ordinärt boende 

1 339 kr

Frukost  

30 kr

Middag

60 kr

Lunch

60 kr

Kaffe med bröd    

25 kr

Enstaka måltider

47 kr


Taxa för medboende enligt parbogarantin

Gäller för medboende som ej beviljats hjälp enl. 4 kap 1 SoL.
Avgiften motsvarar omvårdnadsavgift nivå 1 men omfattas inte av maxtaxan.
Avgiften innefattar hjälp med tvätt, städ och larm.

Taxa enligt parbogaranti

Typ av taxa

Belopp

Taxa för medboende

377 kr/mån


Uppdaterad: