Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Mottagning och telefonrådgivning

Familjens hus ger kostnadsfritt råd och stöd till dig som har eller funderar över riskbruk, missbruk och beroende.

Ett gott bemötande är viktigt för att individerna ska känna trygghet och stöd i vardagen, så att de kan leva ett självständigt liv. Gott stöd, social behandling och service finns tillgängligt.

Vi arbetar kommunövergripande, enligt individuella och tidsbegränsade beslut, men också utan formella beslut vid: Öppen träffpunkt, Öppen insats, Uppsökande och förebyggande arbete. Informerande/motiverande arbete.

Öppen insats: Du kan komma utan att bli registrerad och även anonymt.

Rådgivningstelefon: Ring kommunens växel, tel: 0687-161 00, och begär "mottagningsfunktion".

Uppdaterad: