Dela

Kontakta oss

Äldreomsorgslyftet i gång i Bergs kommun

I förgrunden en dammig, svart SUV med Bergs kommunvapen på dörren, i bakgrunden syns ett gult hus med trapp. På trappen står en kvinna från hemtjänsten

De första medarbetarna från Bergs kommuns äldreomsorg genomgår just nu sina utbildningar inom det så kallade Äldreomsorgslyftet, där personal inom äldreomsorgen kan studera på arbetstid för att höja sin kompetens inom omsorg om äldre.

I regeringens satsning Äldreomsorgslyftet får medarbetare inom äldreomsorgen möjlighet att på betald arbetstid utbilda sig till undersköterska eller vårdbiträde, eller bygga på en befintlig utbildning för att höja sin kompetens.

- Genom att stärka kompetensen hos våra medarbetare höjer vi kvaliteten på omsorgen om våra äldre och anhöriga kan också känna sig mer trygga med den omsorg vi ger. Vi ska sträva mot att våra medarbetare är duktiga på att stödja utifrån varje vårdtagares specifika behov och på ett sätt som förbättrar funktionsförmåga och livskvalitet, säger Ingrid Larsson, vård- och omsorgschef i Bergs kommun.

Efterlängtad kompetenshöjning

I Bergs kommun är ett tiotal medarbetare i äldreomsorgen aktiva i studier just nu, och ytterligare ett antal kommer att påbörja studier senare under året.

- Vi har länge sett behovet av kompetenshöjning inom vård och omsorg. En relativt stor andel av medarbetarna saknar vård- och omsorgsutbildning, framför allt bland vikarier. Nu får vi resurserna för att kunna erbjuda dem utbildning eller vidareutbildning vilket känns fantastiskt bra, säger Ingrid Larsson.

Inom satsningen ryms dels grundutbildning till vårdbiträde eller undersköterska, men också möjlighet för redan grundutbildade att höja sin kompetens på andra sätt.

- Vi har till exempel en medarbetare som sökt specialistutbildning till demensundersköterska. Spetskompetens behövs också så det är glädjande att regeringen nyligen tog beslutet att Äldreomsorgslyftet också ska omfatta sådana vidareutbildningar, säger Ingrid Larsson, och avslutar:

- En tredjedel av vår tillsvidareanställda personal inom vård och omsorg kommer att gå i pension under de kommande tio åren. Vi behöver ersätta dem med lika kompetent personal och den här satsningen är en viktig del i det.

Uppdaterad: