Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Naturbaserad rehabilitering i

Bergs kommun

Vy över Storsjön

Naturen är bra för hälsan och forskning visar att det finns många positiva hälsoeffekter med att vara ute i naturen. Du som bor i Bergs kommun och som är långtidssjukskriven eller arbetssökande på grund av psykisk ohälsa har nu möjlighet att delta i naturbaserad rehabilitering.

Forskning visar att det finns många positiva hälsoeffekter med att vara ute i naturen: det minskar stress och oro, ger sänkt puls och blodtryck. Humöret blir bättre, livskraften och det psykiska välmåendet ökar och man får lättare att koncentrera sig och lösa problem. Att vara ute i naturen tillsammans med andra ökar också känslan av social gemenskap.

Naturunderstödd rehabilitering ser till dina friska sidor. Vistelsen i naturen och på en gård är ett komplement till den medicinska vården och genomförs under 16 veckor med tre träffar i veckan. Vi jobbar i en sluten grupp med max 6 deltagare.

Naturbaserad rehabilitering

Naturbaserad rehabilitering är en upplevelsebaserad rehabiliteringsform där grunden är att främja det friska inom människan, i samspel med naturen. Vi kombinerar terapeutisk behandling med grundläggande friluftsliv i grupp och här kommer du att arbeta med alla dina sinnen.

Vårt arbete med rehabilitering bygger på forskning om naturens och trädgårdens positiva effekter på hälsan, både fysiologiska och psykologiska. Människan blir lugn, mängden stresshormon minskar och må-bra-hormonet oxytocin ökar när man vistas i naturen eller klappar ett djur.

Att delta i en grupp med andra som befinner sig i liknande situation, få utbyta erfarenheter och dela glädje och sorg är också fantastiskt välgörande.

Målet med naturbaserad rehabilitering är att du ska få chansen att återfinna kraft och inspiration, utveckla förmågan att sätta gränser och lära dig att prioritera mellan vila och arbete. Du får lära dig att skapa en hållbar balans i vardagen för att lättare komma tillbaka till arbete, studier eller annan form av sysselsättning. Målet är också att du ska öka medvetenheten om dina egna tanke- och beteendemönster och hitta egna resurser och färdigheter. På köpet får du förbättrad fysisk hälsa, ökad friluftslivskunskap, och färdigheter kring att odla och en ökad medvetenhet om naturen omkring oss och din plats i den. Målsättningen är att du ska få bättre fysisk och psykisk hälsa med minskad sjukskrivning och att du kan gå vidare till en mer arbetslivsinriktad rehabilitering.

Vi utgår från vad du kan göra, istället för att fokusera på vad du inte kan göra.

Upplägg

Naturbaserad rehabilitering ges i två delar, steg 1 och steg 2. Där steg 1 är ett första steg för personer som behöver stöd i rehabiliteringsprocessen efter lång tids sjukskrivning eller arbetslöshet. Här ligger fokus på återhämtning, vila och stresshantering i naturen. Steg 2 är en öppen gruppverksamhet för personer med behov av arbetslivsinriktad naturunderstödd aktivitet innan återgång till arbete eller till arbetsträning eller studier.

Både steg 1 och steg 2 består i huvudsak av vistelse i skoglig miljö och vid Storsjön, där vi nyttjar naturens positiva effekter på människors hälsa, samt odlar på en gård i Hoverberg.

Varje träff inleds med en gemensam samling vid Lyckans gård i Hoverberg innan vi går vidare till dagens aktiviteter. Alla träffar har olika teman och en fast struktur med gruppsamling, egen tid och någon valfri aktivitet. Aktiviteterna är anpassade efter vad vi kan lära av naturen under de olika årstiderna. Vill du ”bara vara” så är det okej.

Träffarna innehåller fysisk aktivitet, gruppövningar, kreativa övningar, mindfulness, medicinsk yoga, vandring, kajakpaddling, odling, trädgårdsarbete, enskilda samtal och gruppdiskussioner. Du får också kunskap om stressfysiologi, psykologi, friluftsliv och kunskap om örter och ätbara växter.

I takt med att ni i gruppen känner er trygga med varandra och kunskapen om friluftsliv ökar så inför vi mer komplicerade utmaningar.

Vid varje träff serveras en enkel vegetarisk sopplunch.

Deltagarna till både steg 1 och steg 2 kommer till naturbaserad rehabilitering via Bergs kommuns Arbetsmarknadsenhet (AME), primärvården, psykiatrin, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller socialtjänsten.

Välkommen med oss ut på gården och i naturen!

Ut på tur

Ut på tur är en öppen grupp för alla som bor i Bergs kommun, är daglediga och som har psykisk ohälsa. Gruppen tar en tur ut i naturen och du får välja fritt om du bara vill vara med någon gång ibland eller om du vill delta regelbundet, det är upp till dig! Vi kommer att träffas i Hoverberg på tisdagar kl 9-12. 

Den här tiden kommer vi att spendera i naturen med att göra enklare friluftsaktiviteter som att vandra, paddla kajak eller sitta vid lägerelden och samtala. Det du behöver ha med dig är kläder efter väder och ordentliga skor.

Vi samlas vid och utgår från Lyckans gård i Hoverberg kl 9.00 på tisdagar. Du anmäler dig till Åshild Haaheim via sms på telefon 076-102 66 69 senast kl 15.00 dagen innan.

Lyckans Gård

Lyckans Gård ligger vackert belägen vid Storsjöns strand i Hoverberg och med Hoverberget på baksidan. Här finns grönsaksodling i liten skala, växthus och en katt. Samvaron hos oss på Lyckans Gård präglas av omtanke, lugn och harmoni i naturskön miljö. Vi erbjuder rogivande, meningsfulla, inspirerande och frivilliga aktiviteter varje dag. Aktiviteterna sker mestadels utomhus och vi vistas i det trivsamma och ombonade gårdshuset eller i kåtan.

Vi följer årstidernas växlingar här på gården och aktiviteterna anpassas efter det. Aktiviteter kan vara: egenvila, trädgårdssysslor, hantverk, måla, matlagning, plocka vilda ätbara växter och förädling av gårdens bär och grönsaker. Samtal om kost, hälsa och livsstil liksom stresshantering och avslappningsövningar, samt att bara vara själv och tillsammans. Promenader i skogen eller vid sjön, och samtal runt lägerelden.

Kosten är mycket viktig för din psykiska hälsa. Därför vill vi ge dig kunskap och förståelse i hur du själv kan producera, och framför allt tillaga din egen hälsosamma mat, ditt ”livsbränsle”.

Vi som arbetar med naturbaserad rehabilitering

Åshild Haaheim är projektledare. Hon är utbildad psykolog, specialist i klinisk psykologi och meditationslärare. Åshild stödjer människor att bli medvetna och medkännande. Hon inspirerar människor att hitta sin egen väg till läkning och tro på sina egna förmågor och styrkor.

Från Bergs kommun deltar boendeassistent. Från hälsocentralen deltar rehabkoordinator/sjukgymnast samt distriktssköterska.

Dessutom deltar psykologkandidater från psykologprogrammet vid Mittuniversitetet.

Om projektet

Projektet "Naturbaserad rehabilitering i Bergs kommun - för personer som är sjukskrivna eller arbetssökande på grund av psykisk ohälsa" är ett ettårigt projekt som drivs av Bergs kommun i samarbete med Region Jämtland Härjedalen och Mittuniversitetet. Projektledare är Åshild Haaheim, legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi.

Syftet är att öka personers psykiska hälsa genom lärande och rehabilitering i naturen för att hjälpa människor med psykisk ohälsa vidare ut i sysselsättning.

Projektet finansieras av Leader sjö, skog och fjäll.

Önskar du mer information?

Kontakta Åshild Haaheim, projektledare, se kontaktuppgifter nedan.

Logotyper för Leader och EU-fonden

Uppdaterad: