Dela

Kontakta oss

Mottagning och telefonrådgivning

Familjens hus

Råd och stöd ges kostnadsfritt till dig som har eller funderar över:
Psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik
Riskbruk, missbruk och beroende

Ett gott bemötande är viktigt för att individerna ska känna trygghet och stöd i vardagen, så att de kan leva ett självständigt liv. Gott stöd, social behandling och service finns tillgängligt.

Vi arbetar kommunövergripande, enligt individuella och tidsbegränsade beslut, men också utan formella beslut vid: Öppen träffpunkt, Öppen insats, Uppsökande och förebyggande arbete. Informerande/motiverande arbete.

Öppen insats: Du kan komma utan att bli registrerad och även anonymt.

Rådgivningstelefon: Ring kommunens växel, tel: 0687-161 00, och begär "mottagningsfunktion".

Uppdaterad: