Dela

Kontakta oss

Missbruk

Individ- och familjeomsorgens uppgifter inom missbruksvården regleras av Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om vård av missbrukare (LVM). När någon till följd av missbruk utsätter sin hälsa för allvarlig fara eller befaras skada sig själv eller närstående kan vi ge råd, stöd och motivationssamtal.

Den enskilde har också möjlighet att genom individ- och familjeomsorgen få vård i öppenvård eller på ett behandlingshem.
Vid brådskande ärenden, efter kontorstid hänvisas till SOS-alarm tfn 112, begär socialjouren i Bergs kommun.
Vill du komma i kontakt med någon av våra socialsekreterare eller veta mer om våra möjligheter att hjälpa den som hamnat i en missbrukssituation? Tveka då inte att höra av dig! 

Råd och stöd ges kostnadsfritt till dig som har eller funderar över:
Psykisk ohälsa eller neuropsykiatrisk problematik
Riskbruk, missbruk och beroende

Ett gott bemötande är viktigt för att individerna ska känna trygghet och stöd i vardagen, så att de kan leva ett självständigt liv. Gott stöd, social behandling och service finns tillgängligt.

Öppen insats

Du kan komma utan att bli registrerad och även anonymt.

Uppdaterad: