Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hjälpmedel och rehabilitering

Ett hjälpmedel kan underlätta det dagliga livet på olika sätt och innebära att man kan leva ett mer självständigt liv.

Hjälpmedel

Du kan få hjälp med utprovning av t ex rullstol, duschpall, rollator och andra hjälpmedel utifrån de behov du har. Det handlar om hjälpmedel för att själv eller med hjälp av någon annan till exempel kunna klä sig, förflytta sig och kunna sköta vardagslivets rutiner i hemmet.

För dig som har svårigheter att minnas, planera, ha struktur eller koll på tiden finns också hjälpmedel som underlättar och ökar förmågan att vara självständig och delaktig i samhället.

Enklare hjälpmedel som t.ex. en griptång, specialbestick eller sittdynor finns till försäljning. Personerna längst ned på sidan kan kontaktas för hjälp och förslag på försäljningsställen.
Mer avancerade hjälpmedel som t.ex. rullator, rullstol eller duschstol provas ut efter bedömning av sjukgymnast eller arbetsterapeut och lånas kostnadsfritt av kommunen eller landstinget. När behovet upphör eller förändras ska hjälpmedlet återlämnas.

Vem som har rätt till hjälpmedel?

  • Du som har en funktionsnedsättning och har behov av ett hjälpmedel för att klara din vardag.
  • Vård- eller omsorgspersonal som har behov av hjälpmedel för att kunna vårda dig.

Exempel på hjälpmedel som du kan få låna:

  • rullstol
  • rullator
  • duschpall
  • personlyft
  • hjälpmedelssäng
  • sängryggstöd med elhöjning

Avgifter

Hjälpmedel som förskrivs och lånas ut av sjukgymnast eller arbetsterapeut är kostnadsfria men en avgift enligt taxa för hemsjukvård tas för sjukgymnastens eller arbetsterapeutens insats i samband med förskrivning och utprovning.

Vissa hjälpmedel som räknas som egenvård får du köpa själv. Läs mer om detta på hjälpmedelscentralens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Bland de produkter som du måste betala för finns ett kostnadstak.

Om du har en elrullstol tas en årlig avgift från hjälpmedelscentralen.

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som du kan behöva när du är eller har varit sjuk eller skadad. Rehabilitering på kommunens boenden och i hemsjukvården genomförs av Kommunrehab. Grunden för deras arbete är att du ska återfå, bibehålla eller förbättra dina fysiska funktioner. En bedömning av arbetsterapeut eller sjukgymnast ligger alltid till grund för rehabiliteringsåtgärderna.

I verksamheten finns två sjukgymnaster, tre arbetsterapeuter och en rehabassistent.

Sjukgymnasten utför bedömning och träning samt förskriver hjälpmedel.

Arbetsterapeuterna utför bedömning och träning, förskriver hjälpmedel och skriver olika typer av intyg, t.ex. till bostadsanpassning.

Rehabassistenten utför träning enskilt eller i grupp samt på delegering.

Arbetsterapeut/sjukgymnast samarbetar i många fall med annan personal inom äldreomsorgen och med anhöriga och insatserna kan utföras i det egna hemmet, på äldreboendet eller på kommunens korttidsboende.

Avgifter

Avgift för rehabilitering tas ut enligt taxa för hemsjukvård. Om du bor på särskilt boende ingår hemsjukvård och rehabilitering i den omsorgsavgift du betalar.

Uppdaterad: