Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Enligt hälso- och sjukvårdslagen 24 § ska det i varje kommun finnas en medicinskt ansvarig sjuksköterka (MAS) som ska svara för den medicinska kvaliteten och säkerheten i den kommunala hemsjukvården.

Ansvarsområde

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för att en säker och ändamålsenlig hälso- och sjukvård av god kvalitet ges genom att det finns rutiner så att personal inom vård och omsorg tar kontakt med distrikts- / sjuksköterska när en vårdtagares  hälsotillstånd så kräver. Ansvaret gäller även att journaler förs och att läkemdelshanteringen är säker

Avvikelser

Om en person med hemsjukvård, i samband med vård eller behandling, drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska rapportera till verksamhetsnämnden.

Om en person i samband med vård eller behandling drabbas av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska medicinskt ansvarig sjuksköterska efter interutredning besluta om anmälan enligt Lex Maria ska göras.

Tillsyn

Medicinskt ansvarig sjuksköterska följer regelbundet upp hälso- och sjukvården på vård och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. Resultatet rapporteras till enheterna och till verksamhetsnämnden.

Handlingsplaner ska upprättas, dessa följs sedan upp av medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Uppdaterad: