Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vilka stöd finns?

Vilket stöd och vilken service finns för personer med funktionsnedsättning?

Du som behöver särskild hjälp på grund av en funktionsnedsättning erbjuds olika former av stöd från samhället. Det finns två lagar som reglerar stödet Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Stödet som ges ska stärka dina möjligheter att leva ett självständigt liv.

Vem får ansöka om insatser/stöd för funktionsnedsättning?

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller få dem tillgodosedda på annat sätt har du rätt att söka bistånd enligt SoL. För att få stöd enligt LSS ska du tillhöra de målgrupper som lagen avser. Du behöver inte ha några kunskaper om lagarna för att söka stöd, socialtjänstens handläggare ger dig mer information.

Ansökan

Du kontaktar kommunens bistånds /LSS-handläggare  som tar emot din ansökan. Du kan även skicka in din ansökan direkt till: Bergs kommun Verksamhetsavdelningen.  
Adressen hittar du längst ned på denna sida.

Så sker arbetet

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en av våra handläggare. 

Handläggning och beslut

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Uppdaterad: