Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Personlig assistans

Syftet med personlig assistans är att du ska behålla din självständighet samt få en god livskvalitet. Tillsammans skapar du och dina assistenter ett bra samspel/samarbete som präglas av respekt och hänsyn till varandra.  

Personlig assistans kan man få om man är funktionshindrad samt har betydande svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet. För att beviljas assistans måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna i LSS lagen (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt vara under 65 år vid ansökningstillfället.
För att beviljas insatsen personlig assistans ska den enskilde ha ett omfattande behov av hjälp med de grundläggande behoven. Grundläggande behov: Personlig hygien, att klä på och av sig, att äta, att meddela sig med andra och annan hjälp som kräver ingående kunskaper om funktionshindret.

För att har rätt till ekonomiskt stöd från försäkringskassan enligt 51 kap, socialförsäkringsbalken, måste grundläggande behov överstiga 20 timmar.

Val av assistanssamordnare

Den som har ett beslut om beviljad personlig assistans kan själv välja vem som ska utföra assistansen, kommunen, privat företag eller kooperativ. Det finns även möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens LSS-handläggare.

Uppdaterad: