Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Ledsagarservice

Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde ska få hjälp att komma ut bland andra människor, besök hos vänner, deltagande i kulturlivet, vara med i någon förening, eller någon annan fritidsverksamhet. Att bryta isolering.

Insatsen är kostnadsfri, men du står själv för dina egna omkostnader i samband med aktiviteter. Insatsen bör vara personlig och anpassas efter de individuella behoven Personer som tillhör någon av LSS lagens personkretsar men inte har personlig assistans kan ansöka om ledsagarservice.

För dig som är intresserad av att arbeta som ledsagare utgår timlön och ersättning för aktiviteter.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens LSS-handläggare.

Uppdaterad: