Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att den funktionshindrade ska erbjudas miljöombyte och rekreation, medan anhöriga ska få avlösning i omvårdnadsarbete och få utrymme till avkoppling.

Korttidsvistelse anordnas i korttidshem eller hos en familj. Sommarläger och kortkurser kan också vara en form av korttidsvistelse. Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid akuta behov.

Ett korttidshem kan fylla många olika funktioner. För de som är yngre kan det vara ett sätt att knyta nya kontakter med såväl vuxna som andra barn. För de lite äldre ungdomarna kan det vara ett sätt att börja träna på att flytta hemifrån och klara sig utan mamma och pappa.
Korttidsverksamhet utanför det egna hemmet innebär att barn och ungdomar under kortare eller längre tid, vardagar eller helg/skollov, vistas på ett korttidshem. Korttidsvistelse kan ges som en regelbunden insats, eller som en lösning vid akuta situationer, enl LSS- beslut av handläggare.
I kommunen finns Galhammaruddens korttidshem som ligger i Svenstavik.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens LSS-handläggare.

Uppdaterad: