Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Insatsen innebär "förlängd fritids" i anslutning till skoldagen samt under lov. I Bergs kommun ges insatsen via individuellt anpassande lösningar.

De elever som går skola i Östersund har möjlighet att få sitt behov tillgodosett på "fritids i Östersund"

Uppdaterad: