Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Kontaktperson för funktionshindrad

En kontaktperson är någon som man kan göra trevliga saker med, prata med och känna stöd ifrån. Vad man gör tillsammans utgår från personens egna önskemål och intressen. Ni planerar era aktiviteter tillsammans, det kan till exempel vara att gå ut på en promenad eller fika tillsammans. Allt utifrån intresse.

En viktig uppgift för kontaktpersonen är att bryta den funktionshindrades isolering, genom samvaro och genom hjälp till fritidsverksamhet.
Biträde av en kontaktperson är ett icke professionellt stöd som ges av en människa med engagemang och intresse för andra människor.

Kontaktpersonens främsta uppgift är att vara en medmänniska. Att vara kontaktperson är att vara en god vän och en länk ut i samhället, att hjälpa till att bryta social isolering.

För dig som är intresserad av att arbeta som kontaktperson går ersättning för uppdraget ut enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) rekommendationer.
För uppdraget utgår arvode som bestäms utifrån uppdragets art och hur ofta ni träffas. Likaså utgår omkostnadsersättning som är tänkt att täcka kontaktpersonens utlägg vid aktiviteter.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Vill du veta mer om vad det innebär att vara kontaktperson?

Anmäl ditt intresse via e-tjänsten nedan.

Uppdaterad: