Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Gruppbostad

Boende med särskild service för vuxna. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. I kommunen finns tre gruppbostäder samtliga i kommunens centralort, Svenstavik.
 Alla boende har sina kontaktmän bland personalen som hjälper dem bl.a. med ekonomi och inköp.
Kommunen har tre gruppbostäder / boende med särskild service för vuxna: Centrumvägens gruppbostad, Ringvägens gruppbostad och Skogsvägens gruppbostad.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens LSS-handläggare.

Uppdaterad: