Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet riktar sig till personer med utvecklingsstörning, autism, autismliknande tillstånd och personer med förvärvad hjärnskada enligt LSS personkrets 1 och 2. Man är i yrkesverksam ålder och saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.

Daglig verksamhet i Bergs kommun har som mål att ge meningsfull sysselsättning, erbjuda den enskilde stimulans, utveckling, gemenskap och delaktighet i samhället. Varje person skall ha en individuell genomförandeplan.

Den dagliga verksamheten utgörs av ett antal arbetsplatser där funktionshindrade har möjlighet att vara på dagarna för att utvecklas och hjälpa till med meningsfulla arbetsuppgifter.

Arbetsplatserna vi erbjuder idag är: Mediacenter, Ridhuset, Kommuncafé, Nytt & Nött och Dollarstoregruppen. Vi har även en ute grupp där vi är Servicegruppen behjälpliga med diverse sysslor. Samarbete med näringslivet förekommer också.
Om du vill veta mer om de olika arbetsplatserna klicka på länken Daglig verksamhet längst ned på sidan.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Uppdaterad: