Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Avlösarservice i hemmet

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet. En person kommer och övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående. 

Föräldrar till funktionshindrade barn kan behöva hjälp med avlösning för att kunna koppla av, fara bort eller göra saker med syskon till den funktionshindrade. Avlösarservice bör kunna erbjudas såväl som en regelbunden insats som hjälp vid akuta behov.

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till kommunens LSS-handläggare.

Uppdaterad: