Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Boende för personer med funktionsnedsättning

Boende med särskild service för vuxna. Gruppbostad är ett bostadsalternativ för personer som har ett så omfattande tillsyns — omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.

En gruppbostad består vanligtvis av ett litet antal bostäder som är grupperade kring gemensamma utrymmen där stöd, service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. I kommunen finns fyra gruppbostäder. Ett äldreboende LSS som är beläget i Åsarna samt tre gruppbostäder som är belägna i kommunens centralort, Svenstavik. Alla boende har sin egen kontaktpersonal som har extra ansvar för att hjälpa den boende med ekonomi och inköp. I Bergs kommun använder vi tydliggörande pedagogik som arbetsmetodik samt alternativ kompletterande kommunikation (AKK).

Ansökan görs av den enskilde själv eller vårdnadshavare/god man till  kommunens biståndshandläggare.

Uppdaterad: