Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Bergsgården

Bergsgården är ett kvalificerat korttidsboende som öppnade 1 nov 2010, det ligger i centrala Svenstavik. Här finns det 20 lägenheter som är indelade i tre grupper - Lila, Grön och Orange.

Varje lägenhet är handikappsanpassad och är utrustad med trygghetslarm. Lägenheterna är färdigmöblerade och har ett litet pentry med spis, diskbänk, kyl/frys. TV, tvättmaskin och torktumlare finns i varje lägenheter. Det finns gemensam matsal på varje avd och ett kök på Lila grupp, Grön och Orange grupp delar på ett kök. Det finns en uteplats utanför Grön. Balkong finns det utanför Lila och Orange grupp med utsikt mot Svensta ån.

På Bergsgården bedriver vi Teamarbete — ett nära samarbete mellan undersköterskor, vårdbiträden, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapuet, lokalvårdare, enhetschef och assistent, allt för att täcka alla behov. Bergsgården är bemannad dygnet runt av undersköterskor, vårdbiträden och sjuksköterskor, övrig personal finns här vissa dagar och kan även kontaktas vid behov.

2012 års kvalitetspris gick till Bergsgårdens personalgrupp.

Aktiviteter

Det finns träningsrum och aktivitetsrum med sällskapsspel, träningskök och olika träningsredskap. Det erbjuds även bingo, gymnastik och musik några ggr/v.

Måltider

Frukost 8:30
Lunch 12:30
Middag 17:00
Kvällsmål 20:00
Det serveras även mellanmål under dagen.

Våra mål

Bergsgårdens arbete präglas av ett salutogent och rehabliterande synsätt, vilket innebär att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet ska vara det centrala i den enskildes vardag. Den enskilde ska känna trygghet och ha en meningsfull tillvaro när han/hon vistas på Bergsgården. Insatsen ska värna om den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Vikten läggs särskilt på gott bemötande och ett respektfullt förhållningssätt. Bergsgårdens värdegrund utgår från människors lika värde och genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.

Kontaktman

Alla som vistas på Bergsgården har en kontakman knuten till sig. Kontaktmannen ska fungera som en länk mellan den enskilde, dess närstående och övrig personal. Den enskilde och närstående ska kunna vända sig till sin kontaktman för frågor och synpunkter. Vi har även en vice kontaktman som är den ordinarie behjälplig när denne är ledig eller pga andra orsaker inte är på arbetet. Kontaktmannen ansvarar även för att genomförandeplan, arbetsplan och levnadsberättelsen blir upprättad och att det ändras vid behov. Personalen arbetar aktivt med kontaktmannaskap.

Hur får man plats?

För att få plats/insats på Bergsgården tas kontakt med biståndshandläggaren som beslutar om vilken insats det behövs i den enskildes situation. Efter beslut om korttidsplats erbjuds individinpassad vård och omsorg på Bergsgården, där den enskilde får vistas tillfälligt eller regelbundet för tex: rehablitering efter sjukhusvistelse, växelvård/avlastning, avvaktan på en plats i särskilt boende samt akut när svikt uppstått. Korttidsplatsen ska underlätta det egna boendet och ge avlastning till närstående.

Uppdaterad: