Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Korttidsboenden

Om behovet av omvårdnad av olika orsaker inte kan tillgodoses i hemmet kan du ansöka om korttidsboende.

Orsaken kan vara att du vårdas av en anhörig/närstående som behöver avlastning eller att du efter en sjukhusvistelse behöver träning eller fortsatt omvårdnad. Det kan även vara att du väntar på att få en plats på särskilt boende och inte kan vänta i ditt hem eller att ditt hälsotillstånd försämrats men att du inte har behov av sjukusvård/akutvård. Det kan även vara aktuellt med korttidsboende när någon är i behov av vård i livets slutskede. Kortidsboende ansöker du om hos kommunens biståndshandläggare.

Uppdaterad: