Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Boende för äldre

Äldreboende är ett boende för dig med stora omvårdnadsbehov dygnet runt. Du bor i egen bostad och har tillgång till gemensamma utrymmen. Personal finns på plats dygnet runt. Ansökan om äldreboende gör du hos biståndshandläggare.

Det här ska du tänka på om du ska besöka något av våra äldreboenden

Ett stort ansvar vilar också på dig som vill komma på besök i något av våra boenden. Sammanfattningsvis är det viktigt att tänka på följande:

  • Stanna hemma när du känner dig sjuk, även vid milda symtom. Det är bättre att avstå från ett besök än att riskera att sprida smitta på boendet.
  • Tvätta händerna ofta. Smittämnen kan fastna på händerna och spridas vidare när man tar någon i hand eller via föremål. Använd handsprit när du inte har möjlighet till handtvätt.
  • Håll lämpliga avstånd vid besöket, både till andra personer som bor på boendet samt till personal och andra besökare.
  • Stäm av med den du vill besöka först så att hen känner sig okej med att få besök, så att det inte skapar oro hos den boende över att bli smittad.
  • Tänk över hur många ni är som kommer på besök samtidigt – kanske är det bättre att komma en och en på besök än till exempel en hel familj vid samma tillfälle.

Ta kontakt med personalen på våra boenden om du du har funderingar inför ett besök. Kontaktuppgifter till varje boende hittar du på våra sidor om boenden för äldre.

Kontaktuppgifter till äldreboenden inom Bergs kommun Länk till annan webbplats.

Information till dig som anhörig

Coronapandemin väcker säkert många frågor och funderingar hos dig som är anhörig till en person som får stöd och insatser från Bergs kommun. Här har vi samlat information om som kan vara bra för dig att känna till.

Vanliga frågor och svar - information till anhöriga Pdf, 298 kB.

Karta över äldreboenden

Boendemiljön ska präglas av ett salutogent och rehabliterande synsätt, vilket innebär att meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet ska vara det centrala i den enskildes vardag. Den enskilde ska känna trygghet och ha en meningsfull tillvaro när han/hon vistas på det särskilda boendet. Insatsen ska värna om den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet. Vikten läggs särskilt på gott bemötande och ett respektfullt förhållningssätt. Värdegrunden utgår från människors lika värde och genomsyras av helhetssyn, respekt och engagemang.

Äldreboenden

Dalsätra, Myrviken
Myltblomman, Svenstavik
Tallgläntan, Hackås
Treklövern, Åsarna
Östgärde, Rätan

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan beviljas för dig som vårdas av anhöriga eller har behov av tillsyn och omsorg under en begränsad tid. Ansökan om korttidsvistelse gör du hos biståndshandläggare.
Bergsgården, Svenstavik

Demensboende

Demensboende kan ej erbjudas.

Uppdaterad: