Dela

Kontakta oss

Familjerätt

Vårdnadsfrågor och familjerätt Socialtjänstens familjerätt är rådgivande i familjerättsliga frågor och utgår i huvudsak från lagstiftningen i Föräldrabalken och Socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa.

Verksamheten omfattar bland annat fastställande av faderskap, samarbetssamtal samt upprättande av avtal som syftar till att hitta gemensamma lösningar om barns vårdnad, boende och umgänge. Ett godkänt avtal får samma verkan som en dom hos Tingsrätten. Vårdnadsutredningar görs på uppdrag av domstol och blir aktuella i de fall föräldrarna inte är eniga i frågor som rör barnets vårdnad, boende och umgänge och där samarbetssamtal inte har lett till en överenskommelse.
Då föräldrar inte själva kan komma överens gällande vårdnad, boende och umgänge eller träffas tillsammans hos socialtjänsten för att diskutera dessa hänvisas de att kontakta ett ombud.

Faderskap

Rent praktiskt går det till så att socialtjänsten får besked via skatteverket när ett barn har fötts och modern är ogift och bor i Bergs kommun. Ett brev skickas till modern med uppmaning att beställa tid för bekräftelsen. Vid det personliga besöket på socialtjänsten undertecknas utredningsprotokoll och bekräftelse skriftligt. Bekräftelsen bevittnas och godkänns. Samtidigt kan föräldrarna anmäla om de önskar att vårdnaden om barnet ska vara gemensam. Finns tveksamheter om vem fadern är så kan munskrap begäras. För barnets framtid är det betydelsefullt att inga tveksamheter finns omkring faderskapet. Munskrapet bekostas av socialtjänsten.

Uppdaterad: