Dela

Kontakta oss

Stöd till familj och föräldrar

Kommunen kan erbjuda familjebehandling genom verksamheten Familjens hus.

Vi gör tillsammans med handläggare och familjen en planering för hur insatsen ska utformas och genomföras. Insatsen pågår i regel under en period på sex månader. Insatsen beviljas efter utredning på barnet gjord av socialsekreterare.

Ta kontakt med Familjens hus

Om du undrar över vad kommunen kan hjälpa dig med är du alltid välkommen att kontakta Familjens hus. Du kan nå oss på e-post familjenshus@berg.se eller via vårt kontaktformulär här på hemsidan.

Gå till Familjens hus kontaktformulär

De områden som Familjens hus tills största delen arbetar med är

  • Gränssättningar
  • Missbruk
  • Kriminalitet
  • Skolk och vantrivsel
  • Mobbing
  • Oense föräldrar   

Uppdaterad: