Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Individ- och familjeomsorg

Barn, ungdomar, vuxna och familjer — alla kan komma att behöva råd och stöd, service och hjälp under kortare eller längre tid. Individ- och familjeomsorgen erbjuder kunskap och insatser inom olika områden.  

De som arbetar på Individ-och familjeomsorgen handlägger frågor och ärenden som gäller ekonomiskt bistånd (försörjningsstöd), barn- och familj, familjerätt och missbruk.

Socialjour- Brådskande ärenden, efter kontorstid, hänvisas till SOS-alarm, Tel: 112, begär socialjouren i Bergs kommun.

Uppdaterad: