Dela

Kontakta oss

Barn som far illa

Det yttersta ansvaret för barn och ungdomar som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten. Men även andra t ex skola och sjukvården är enligt Socialtjänstlagen skyldig att anmäla och lämna uppgifter till socialtjänsten när de i sin verksamhet kommer i kontakt med unga som de bedömer kan behöva särskilt stöd eller skydd.

När det gäller barn finns det en lagstadgad skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen för vissa myndigheter och anställda hos sådana att genast anmäla till socialtjänsten om ett barn kan befaras fara illa. Även privatpersoner bör enligt denna lag anmäla oro till socialtjänsten. 

Vid oro kan du/ ni skriva en anmälan och skicka till socialtjänsten, du kan välja att vara anonym men tänk då på att vara tydlig då socialtjänsten inte har någon möjlighet att kontakta er för vidare information. Du/ni kan också ringa till socialtjänsten och lämna en muntlig anmälan.

Kontakta kommunen på telefonnummer: 0687-161 00 och fråga efter en socialsekreterare eller chef.

Även i dessa fall kan du vara anonym men tänk då på att inte presentera dig när du ringer. Naturligtvis har vi tystnadsplikt.

Tänk på att du som vuxen har ett ansvar att reagera och agera om du har oro för ett barn.

Uppdaterad: