Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Anhörigstöd

Kommunen "ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder". Socialtjänstlagen Kap 5§10

Det här betyder att du som är anhörig, vän, granne etc. och hjälper någon (sjuk, äldre eller med funktionshinder) i vardagen har rätt att få hjälp och stöd i detta oavsett om du hjälper eller vårdar mycket eller lite. Att stötta människor som valt att själva sköta sina närstående är viktigt för att dessa ska orka.

Anhörigstödet i Berg kan erbjuda

 • Anhörigkonsulent med lång erfarenhet
 • Stödsamtal
 • Hembesök
 • Information om var man ska vända sig
 • Träffar för social samvaro
 • Träffar med information och föreläsningar
 • Omtanken- en träffpunkt

I Bergs kommun finns en anhörigkonsulent som arbetar med dessa frågor. Anhörigvårdare är en grupp som inte hörs eller syns särskilt mycket, även om uppmärksamheten i media har ökat på sista tiden. Anhörigkonsulenten arbetar bland annat med att synliggöra de anhörigas situation, förbättra deras livskvalitet och förebygga utbrändhet.

Vem är anhörig?

Med anhöriga menas personer som vårdar eller stödjer närstående. Närstående är den som tar emot omsorg, vård och stöd. Exempel på personer som omfattas av bestämmelsen är:

 • Anhöriga till personer med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning.
 • Anhöriga till personer med långvarig psykisk eller fysisk sjukdom.
 • Anhöriga till personer med missbruks- eller beroendeproblem.
 • Föräldrar till barn eller vuxna med något av ovanstående.
 • Vuxna barn till person med något av ovanstående.

Barn under 18 år kan ge omfattande hjälp och stöd till föräldrar eller syskon och kan behöva stöd från socialtjänsten, men omfattas då inte av bestämmelsen om stöd till anhöriga.

Kommunens anhörigkonsulent kan ge dig mer information. Du kan även gå in på Nationellt Kompetenscentrum Anhörigas hemsida så hittar du aktuell forskning och intressanta föreläsningar från anhörigriksdagen m.m.

Uppdaterad: