Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Vilka stöd/tjänster finns

Vilket stöd finns? Vad kan du ansöka om?

  • hemtjänst
  • äldreboende
  • växelvård och korttidsboende
  • trygghetslarm
  • matleverans

Vilket annat stöd finns för äldre och anhöriga?

I kommunen finns en anhörigkonsulent som bland annat erbjuder stöd i form av enskilda samtal och anhörigcirklar.
Kommunen samverkar med frivilliga organisationer och pensionärsföreningar vilka erbjuder olika aktiviteter för äldre och anhöriga.

Uppdaterad: