Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Hur ansöker jag

Du själv eller ditt ombud kontaktar biståndshandläggaren för äldre- och funktionshindrade. Om du har ett ombud krävs en skriftlig fullmakt.
Ansökan lämnar du själv eller anhörig. Om du vistas på sjukhus så meddelar sjukvårdspersonalen biståndshandläggaren.

Ansökan

Du kontaktar kommunens bistånds/LSS-handläggare som tar emot din ansökan. Du kan även skicka in din ansökan direkt till Bergs kommun.

Adressen hittar du längst ned på denna sida.

Så sker arbetet

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en av våra handläggare. Efter ansökan/anmälan får du antingen ett hembesök av biståndshandläggare eller så sker en vårdplanering på sjukhuset.
En utredning görs för att bedöma vilka behov av hjälp du har.
Vid utredningen kommer du att få frågor om din: 

  • sociala situation
  • boende
  • önskemål
  • egen förmåga
  • hälsotillstånd
  • problem i daglig livsföring
  • annat som du vill ta upp

Handläggning och beslut

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med det beslut du fått är det viktigt att du inom tre veckor överklagar beslutet till förvaltningsrätten. Hur du gör står i det skriftliga beslutet du får.

Uppdaterad: