Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Biståndshandläggare

Biståndshandläggaren prövar ansökan

Ansökan om hjälp, så kallat bistånd eller insats, kan göras antingen muntligt eller skriftligt till kommunens biståndshandläggare. Det är den som behöver hjälpen som kan ansöka. Finns en godman eller förvaltare för den enskilde kan även denne göra ansökan. För personer under 18 år kan vårdnadshavaren göra ansökan. Insatsen beviljas utifrån det personliga behovet. Biståndshandläggaren kan ge mer information.

Anmälan

Om du som till exempel anhörig, närstående eller granne tycker att någon med funktionsnedsättning behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det till kommunens biståndshandläggare. Anmälan kan göras muntlig eller skiftligt och du får vara anonym. Handläggaren tar kontakt med den enskilde och informerar om vilka stödinsatser som kan erbjudas. Alla insatser är frivilliga, så den enskilde kan inte tvingas ta emot insatser.

Uppdaterad: