Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Äldre

En vårdpersonal och en äldre man och kvinna vid ett bord

I Bergs kommun arbetar vi med att ge hjälp och stöd till våra äldre och funktionshindrade så att de ska kunna leva ett självständigt liv. Omsorgen i Bergs kommun präglas av ett salutogent och rehabiliterande synsätt. Insatsen ska värna om den enskildes självbestämmande, integritet och trygghet.

Äldre och funktionshindrade

nsökan om om insats sker hos kommunens biståndshandläggare. Ansökan sker muntligt eller skriftligt. Kommunens biståndshandläggare utreder skyndsamt och beslutar om de ansökta insatserna. Du får ett skriftligt besked om beslutet som därefter verkställs. Om du inte är nöjd kan beslutet överklagas till länsrätten. Biståndshandläggaren kan hjälpa till med överklagandet. Ansökan om färdtjänst görs hos Länstrafiken.

För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

För mer information om taxor och avgifter läs om taxan här.

Här kan du själv göra en beräkning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på om du kan få bostadstillägg.

Här kan du ansöka om bostadstillägg på pensionsmyndighetens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hemsida.

Uppdaterad: