Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Socialjour

Socialjouren ger akut stöd till dig som befinner dig i en utsatt situation, det kan handla om våld och övergrepp, missbruk eller andra akuta situationer, till exempel om man misstänker att ett barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö.

Bergs kommun har valt att under helger, kvällar och nätter lägga socialjouren på vård- och socialutskottets politiker. Larmcentralen kontaktar jouren i ärenden som måste ha en omedelbar åtgärd exv. vid akuta placeringar av barn.
Om du är i akut behov av skydd eller stöd ring SOS alarm på telefon 112.

Under kontorstid på vardagar tar socialtjänsten hand om akuta ärenden: Kontakta socialtjänsten  via kommunens växel 0687-161 00.

Uppdaterad: