Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Akut hjälp

Om du behöver akut hjälp ring 112 för att komma till SOS Alarm. Där når du bland annat polis, ambulans, räddningstjänst, giftinformation, fjäll­rädd­ning, flygräddning och sjöräddning.

Socialjouren avser främst barn eller ungdomar som kan antas fara illa och är i behov av akuta insatser från socialtjänsten, missbrukare i behov av akuta insatser och våld i nära relation. Med akuta insatser menas ärenden utanför kontorstid som inte kan vänta till nästa vardag.

Kontakta socialjouren

Socialjouren når du via SOS Alarm (112) vardagar mellan klockan 16:30 och 08:00 samt under helger (begär socialjouren Bergs kommun). Under kontorstid på vardagar nås socialtjänsten via kommunens växel 0687-161 00.

Akut psykisk ohälsa

Vänd dig till sjukdvårdsrådgivningen om du drabbats av akut psykisk ohälsa, de kan hjälpa dig vidare till rätt vård. Du kan också ringa Hjälplinjen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. om du är i behov av samtalsstöd.

För dig som är under 18 år finns BRIS - Barnens Rätt i Samhället Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Våld och hot i nära relationer, övergrepp

Vid en akut situation ring 112, annars når du polisen via 114 14.

Centrum mot våld vänder sig till personer boende i Jämtlands län, som blivit utsatta för våld i en nära relation. Det vill säga att våldsutövaren är någon som man har eller har haft ett förhållande med; en pojk- eller flickvän, make eller maka, registrerad partner, sambo, särbo. Det kan också vara fråga om hedersrelaterat våld.

Läs mer på sidan Våld och hot i nära relationer, övergrepp

Uppdaterad: