Dela

Kontakta oss

Tillgänglighet för webbplatsen, tillgänglighetsredorgörelse

Bergs kommun står bakom den här webbplatsen och vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur berg.se uppfyller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om vilket innehåll på webbplatsen som inte är tillgängligt i avsnittet Innehåll som inte är tillgängligt.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information i annat format än det som finns på berg.se så kan du meddela oss via kontaktformuläret nedan.
Du kan också e-posta till oss - kommunikation@berg.se

Dina uppgifter
Dina uppgifterDu kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling behöver du uppge din e-postadress.

För att Bergs kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer vi att behöva behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på berg.se/gdpr

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav vill vi gärna att du meddelar oss detta via formuläret nedan.
Du kan också e-posta till oss - kommunikation@berg.se

Dina uppgifter
Dina uppgifterDu kan självklart vara anonym, men om du önskar återkoppling behöver du uppge din e-postadress.

För att Bergs kommun ska kunna utföra sitt uppdrag och besvara ditt meddelande kommer via att behandla dina personuppgifter. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad på berg.se/gdpr

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet på webbplatsen DIGG.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt, eftersom det inte uppfyller standarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)länk till annan webbplats.

Otillgängligt innehåll är sorterat utifrån vid vilken typ av funktionsnedsättning innehållet inte är nåbart. Inom hakparantes ser du vilket kriterium som helt eller delvis inte är uppfyllt.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Några få bilder och illustrationer på webbplatsen saknar så kallade alternativ-texter (texter som förklarar vad bilderna visar).
  [WCAG 1.1.1 - A]
 • Flera videoklipp på webbplatsen saknar syntolkning.
  [WCAG 1.2.3 - A] [WCAG 1.2.5 - A]
 • De delar av webbplatsen som presenteras på ett annat språk än svenska är fortfarande uppmärkta som svenska i den bakomliggande koden. Detta försvårar för skärmläsare att läsa upp innehåll på andra språk än svenska på ett korrekt sätt.
  [WCAG 3.1.2 - AA]
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
  [WCAG 3.2.1 On Focus - A]
 • Felmeddelanden i formulär (exempelvist obligatoriska fält som inte är ifyllda eller som är felaktigt ifyllda) kan upplevas som svaga och otydliga. Dessutom markeras bara det första felet även om det finns flera. Felen markeras inte i den bakomliggande koden vilket försvårar för röststyrda webbläsare.
  [WCAG 3.3.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt.
  [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga störningar presenterar viktiga meddelanden i skarp orange färg. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad.
  [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem vid användning med nedsatt syn

 • Några få bilder och illustrationer på webbplatsen saknar så kallade alternativ-texter (texter som förklarar vad bilderna visar).
  [WCAG 1.1.1 - A]
 • Flera videoklipp på webbplatsen saknar syntolkning.
  [WCAG 1.2.3 - A] [WCAG 1.2.5 - A]
 • I stort sett har innehåll på webbplatsen god kontrast, men på några platser uppnås inte godkända kontrastvärden. De platser som saknar tillräcklig kontrast är sök-knappen i anslutning till sökrutan, rutorna "Relaterat innehåll" och "Kontaktpersoner" längst ned på de flesta webbsidorna samt knapparna "Vårdpersonal", "Socialsekreterare och behandlare" och "Timvikarier och semestervikarier" under "Jobba hos oss".
  [WCAG 1.4.3 - AA] [WCAG 1.4.11 - AA]
 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
  [WCAG 3.2.1 On Focus - A]
 • Felmeddelanden i formulär (exempelvist obligatoriska fält som inte är ifyllda eller som är felaktigt ifyllda) kan upplevas som svaga och otydliga. Dessutom markeras bara det första felet även om det finns flera. Felen markeras inte i den bakomliggande koden vilket försvårar för röststyrda webbläsare.
  [WCAG 3.3.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt.
  [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga störningar presenterar viktiga meddelanden i skarp orange färg. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad.
  [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Felmeddelanden i formulär (exempelvist obligatoriska fält som inte är ifyllda eller som är felaktigt ifyllda) kan upplevas som svaga och otydliga. Dessutom markeras bara det första felet även om det finns flera. Felen markeras inte i den bakomliggande koden vilket försvårar för röststyrda webbläsare.
  [WCAG 3.3.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt.
  [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga störningar presenterar viktiga meddelanden i skarp orange färg. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad.
  [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa videoklipp på webbplatsen saknar textning.
  [WCAG 1.2.2 - A]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Vissa videoklipp på webbplatsen saknar textning.
  [WCAG 1.2.2 - A]

Problem vid användning med begränsad finmotorik/ styrka

 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
  [WCAG 3.2.1 On Focus - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt.
  [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga störningar presenterar viktiga meddelanden i skarp orange färg. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad.
  [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem vid användning med begränsad rörlighet

 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
  [WCAG 3.2.1 On Focus - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt.
  [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga störningar presenterar viktiga meddelanden i skarp orange färg. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad.
  [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Externa länkar och filer öppnas i en ny flik i webbläsaren. Det kan upplevas som oförutsägbart och förvirrande.
  [WCAG 3.2.1 On Focus - A]
 • Felmeddelanden i formulär (exempelvist obligatoriska fält som inte är ifyllda eller som är felaktigt ifyllda) kan upplevas som svaga och otydliga. Dessutom markeras bara det första felet även om det finns flera. Felen markeras inte i den bakomliggande koden vilket försvårar för röststyrda webbläsare.
  [WCAG 3.3.1 - A]
 • Generellt har webbplatsen god kodkvalitet och följer standarder som ökar möjligheten för alla användare att få tillgång till information och tjänster på webbplatsen. Koden kan i vissa fall ha mindre fel i valideringen, vilket innebär att det finns en liten risk för att enstaka innehåll inte är tillgängligt.
  [WCAG 4.1.1 - A]
 • Precis nedanför huvudmenyn finns en yta reserverad för viktiga meddelanden, där vi i händelse av kris eller allvarliga störningar presenterar viktiga meddelanden i skarp orange färg. Denna yta är inte uppmärkt i bakomliggande kod på så sätt att en maskin kan förstå att informationen är prioriterad.
  [WCAG 4.1.3 - AA]

Problem med PDF-dokument

 • Många PDF-dokument på webbplatsen är inscannade, vilket innebär att innehåll och text i dokumenten inte är maskinläsbara.
 • Vissa PDF-dokument har en felaktig läs- och tabbordning.
 • I vissa PDF-dokument kan bilder och annan grafik sakna (eller ha felaktiga) så kallade alternativ-texter (texter som förklarar vad bilderna visar).
 • Vissa PDF-fokument saknar titel som tydligt beskriver filens ämne och innehåll.

Oskäligt betungande anpassning

Bergs kommun åberopar, för otillgängligt innehåll, undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § i Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vi jobbar hela tiden med åtgärder för att rätta kända tillgänglighetsproblem och satsar kontinuerligt på webbutveckling av de tekniska funktionaliteterna för att komma till rätta med samtliga webbtillgänglighetsfel. Samtidigt skapar flera av våra system dokument som inte är fullt tillgängliga. Vår webbplats är gjord i innehållshanteringssystemet SiteVision, och några av våra kända tillgänglighetsproblem (exempelvis dåligt markerade felmeddelanden i formulär), beror på begränsningar i SiteVision som kommer att rättas i kommande uppdateringar av systsemet.

Med anledning av ovanstående är det svårt att sätta en tidsgräns för när samtliga tillgänglighetsfel kommer at vara rättade, men vårt mål är en helt tillgänglig webbplats senast år 2024.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern granskning och testning av webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes 11 februari 2021.

Uppdaterad: