Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Personalingång

Intranätet är öppet för alla anställda och förtroendevalda inom Bergs kommun.

Denna inloggning gäller ett IT-system som kräver behörighet och all obehörig användning eller åtkomst eller försök till åtkomst är förbjuden enligt svensk lag (BrB 4kap §9c samt §10) och kan leda till åtal. Alla inloggningar och inloggningsförsök loggas.

Såhär byter du lösenord

Såhär kan du själv byta ditt utgångna lösenord:

Uppdaterad: