Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Öppna pdf i Google Chrome

  • Gå till "Inställningar" för Google Chrome.

  • Längst ned med blå text står det "Visa avancerade inställningar..." - klicka på den texten.

  • Därefter letar du reda på rubriken "Sekretess" - klicka på knappen "Innehållsinställningar" och du får fram på skärmen en bild enligt nedan.
  • Leta reda på rubriken "Plug-in program" och klicka på texten "Inaktivera enskilda pluginprogram..."

  • I det fönster som då öppnas letar du reda på den rad där det står "Chrome PDF Viewer" - klicka på den blå texten "Inaktivera".

  • Leta sedan reda på den rad där det står "Adobe Reader - Version:..."
    - markera kryssrutan "Tillåt alltid". Om den är gråmarkerad klicka på "Aktivera".

  • Stäng sedan denna flik och klicka på knappen "Klart" i det fönster som heter "Innehållsinställningar" (se ovan bild).

  • Stäng sedan "Inställningar".

Uppdaterad:

Läs mer