Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tobak och e-cigaretter

Information om hur ditt bolag eller din förening söker försäljningstillstånd för tobaksvaror hittar du i vår tillståndsguide.

Du måste ha tillstånd för att sälja tobaksvaror. Det gäller både om du säljer tobak i detaljhandel, internethandel och partihandel.

Du måste vara personligt och ekonomiskt lämplig för att beviljas försäljningstillstånd för tobaksvaror. Kommunen kontrollerar bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i verksamheten har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla detta till kommunen innan du börjar. Kontakta oss om du vill göra en anmälan.

Uppdaterad: