Dela

Kontakta oss

Tobak, e-cigaretter

Om du vill sälja tobak måste du enligt tobakslagen söka tillstånd hos kommunen innan försäljningen kan starta.

Tidigare krävdes endast en anmälan till kommunen för att få sälja tobak men från och med den 1 juli 2019 krävs tillstånd.

För att få sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare krävs anmälan till kommunen.

Ansöka om tillstånd för att sälja tobak

Lagen ställer höga krav på den som söker tillstånd för tobaksförsäljning. För att beviljas tillstånd måste du vara personligt och ekonomiskt lämplig. Kommunen kontrollerar därför bland annat att det sökande bolaget och personer som har ett betydande inflytande i verksamheten har ordnad ekonomi och att de inte förekommer i belastningsregistret för allvarlig brottslighet.

Prövningsavgiften för ett tillstånd för tobaksförsäljning är 10 000 kronor.

Du är skyldig att betala avgiften även om vi inte beviljar ditt tillstånd, eftersom det är själva prövningen du betalar för.

Så ansöker du
För att ansöka om tillstånd för att sälja tobak, fyll i och skicka in följande:

Blanketter att skicka till skatteverket
Följande blanketter ska fyllas i och skickas till skatteverket som sedan skickar svaret till kommunen.

Denna handling ska också bifogas ansökan

  • Redovisning av ägarförhållande, till exempel aktiebok eller bolagsavtal.

Adresser för att skicka in ansökan
Ansökningshandlingar och bilagor kan skickas digitalt till mob@berg.se eller via post till:

Miljö- och byggnämnden i Berg och Härjedalen
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Mer information om ansökningsförfarandet
Du kan läsa mer om hur du fyller i ansökningsblanketterna och om de handlingar du ska bifoga till din ansökan i våra anvisningar.

Anvisningar - ansökan om tobakstillståndPDF

Så behandlar vi din ansökan
Kommunen kommer att granska om den som söker tillstånd är lämplig. Då granskas bland annat ekonomisk skötsamhet och eventuell tidigare brottslighet. Kommunen kan hämta information från andra myndigheter som exempelvis Polisen, Skatteverket och Kronofogden. Du får fortsätta att sälja tobak tills dess att kommunen har beslutat om du får tillstånd eller inte.

Anmäla försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare ska du anmäla detta till kommunen innan du börjar. Kontakta oss om du vill göra en anmälan.

Du måste också bifoga en redovisning av egenkontrollprogram i din ansökan. Du kan använda ett eget utformat egenkontrollprogram att bifoga, eller använda vår blankett för att redovisa ditt program för egenkontroll.

Blankett - egenkontrollprogramPDF

Förändringar i verksamhet

Om driften av verksamheten övertas av ett nytt bolag måste det nya bolaget söka tillstånd på nytt.

Om bolaget som har tillstånd för att sälja tobak eller som har anmält försäljning e-cigaretter till exempel byter namn eller postadress, eller om ni gör ändringar i ert egenkontrollprogram ska detta anmälas till kommunen. Använd nedanstående blankett.

Blankett - anmälan om ändringarPDF

Förändringar i ägarförhållanden

Vid förändringar i ägarförhållanden på försäljningsstället måste detta anmälas till kommunen utan dröjsmål eftersom det påverkar den så kallade kretsen av personer med betydande inflytande.

Ändringar i ägarförhållanden som måste anmälas är till exempel ny ägare, styrelse, VD, nya bolagsmän eller liknande.

För att anmäla ändrade ägarförhållanden, använd nedanstående blankett.

Blankett - anmälan om ändrade ägarförhållandenPDF

Vilka regler gäller för försäljning av tobak?

Försäljning av tobak omfattas regler för själva försäljningen, för marknadsföring och reklam samt krav på program för egenkontroll. I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Villkor för att få sälja tobak:

  • Du får bara sälja tobak till personer över 18 år. Du får inte heller sälja tobak till någon som du misstänker ska langa tobaken till någon som är under 18 år.
  • Förpackningar till cigaretter, rulltobak och tobak för vattenpipa som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedda med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.
  • Förpackningar till snus och andra rökfria tobaksvaror som är avsedda att säljas till konsument ska ha en hälsovarning.
  • Förpackningar till övriga tobaksvaror för rökning som är avsedda att säljas till konsumenter ska vara försedda med följande märkning; allmän varning, informationstext samt en kombinerad hälsovarning där bland annat rökavvänjningsinformation framgår.
  • Förpackningar till örtprodukter för rökning som är avsedda att säljas till konsument ska ha en hälsovarning.
  • Du ska ha en noggrann egentillsyn, så att verksamheten följer de regler som finns.

Marknadsföring och reklam är förbjudet
Du får inte ha några affischer eller anslag inne i butiken eller i fönster eller på fasaden. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning. Du får inte heller göra reklam i tidningar och tidskrifter.

Program för egenkontroll
Du som har en butik som säljer tobak måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i tobakslagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du ansöker om tillstånd för att sälja tobak. Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för alla personal i din butik.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att även informera extrapersonal.

Vilka regler gäller för försäljning av e-cigaretter?

I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja dessa produkter. Nedan följer en sammanfattning:

  • Du får inte sälja e-cigaretter eller påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år. Du får inte heller sälja e-cigaretter till någon som du misstänker ska langa e-cigaretterna eller påfyllningsbehållare till någon som är under 18 år.
  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning.
  • I och med den nya lagen är det även förbjudet att röka utanför entréer till rökfria lokaler. Du har ansvar för att det inte röks tobak, e-cigaretter eller liknande produkter utanför din butik.

Marknadsföring och reklam är förbjudet
Du får inte ha några affischer eller anslag inne i butiken eller i fönster eller på fasaden. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning. Du får inte heller göra reklam i tidningar och tidskrifter.

Program för egenkontroll
Du som har en butik som säljer e-cigaretter eller påfyllningsbehållare måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Du ska skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du ska sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för alla personal i din butik.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att även informera extrapersonal.

Uppdaterad: