Dela

Kontakta oss

Sälja och servera alkohol

Du måste söka serveringstillstånd för att få sälja och servera alkoholdrycker. Serveringstillståndet söker du hos Berg och Härjedalens miljö- och byggavdelning. 

Innan du söker tillstånd

Serveringstillstånd krävs för både restauranger och för tillfälliga arrangemang.

I Berg och Härjedalens kommun kan du söka tillstånd för:

  • Inomhusservering som pågår mellan 11.00 och 02.00.
  • Uteservering som pågår mellan 11.00 och 23.00.

Om du önskar servera alkohol högst 12 gånger under ett kalenderår ska du söka ett tillfälligt tillstånd. Då krävs att du serverar tillredd mat under hela serveringstiden.

Om du vill ha en mer kontinuerlig verksamhet ska du söka ett stadigvarande tillstånd. Det ställs då förhållandevis höga krav på menyn och kökets kapacitet.

För mer information om bestämmelser kring servering av alkoholdrycker, se alkohollag (2021:1622)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och riktlinjer för serveringstillstånd i Berg och Härjedalens kommun.PDF

Så mycket kostar det

När du ansöker om serveringstillstånd betalar du en prövningsavgift. Denna avgift tas ut oavsett om tillståndet beviljas eller inte. För stadigvarande serveringstillstånd tillkommer även en årlig tillsynsavgift. Hur hög avgiften är regleras i den taxa som kommunfullmäktige beslutar om varje år.

Aktuella taxor hittar du via denna länk.PDF

Så lång tid tar det

När din ansökan kommit in till oss kontrollerar vi att alla handlingar som behövs är med. Om inte så kontaktar vi dig. När ansökan är komplett skickar vi remisser till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Kronofogden och Skatteverket som får yttra sig om din ansökan.

  • Handläggningstiden för ett stadigvarande tillstånd ska i normalfallet inte behöva överstiga 6 veckor.
  • Handläggningstiden för ett tillfälligt tillstånd till allmänheten ska i normalfallet inte behöva överstiga 4 veckor.
  • Handläggningstiden för ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap ska i normalfallet inte behöva överstiga 10 dagar.

Skicka in din ansökan

Du ansöker om serveringstillstånd via våra e-tjänster via nedanstående länkar.

E-tjänsterna kräver att du har bank-id. Om du vill ansöka på blankett, kontakta en alkoholhandläggare.

Ansök om stadigvarande serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om tillfälligt serveringstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Detta händer sedan

Du får en bekräftelse på att vi har mottagit i din ansökan. Antingen är ärendet komplett och handläggning kan påbörjas eller så blir du uppmanad att inkomma med kompletteringar. När beslutet är klart skickas det till dig, i första hand via e-post. 

Kunskapsprov

För att kunna bli beviljad serveringstillstånd ska du också ha genomfört och blivit godkänd på ett webbaserat kunskapsprov.

Mer information om kunskapsprovet hittar du via denna länk.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om du ska genomföra kunskapsprovet kontaktar en alkoholhandläggare dig. 

Utbildningsmaterial för studier inför provet hittar du här.PDF

Du kan behöva andra tillstånd

Ett krav för servering av alkoholdrycker till allmänheten är att lokalen ska vara registrerad som livsmedelsanläggning och att lagad mat eller på annat sätt tillredd mat ska serveras. Om inte din lokal är registrerad som livsmedelsanläggning måste du skicka in en anmälan om detta. Information och blanketter finns på www.berg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och www.herjedalen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov krävs för vissa åtgärder, till exempel om du ska bygga bytt, bygga till, göra ändringar, uppföra skyltar eller liknande. Läs mer om bygglovsprocessen här (Berg och Härjedalen).öppnas i nytt fönster

Lokalerna måste uppfylla brandskyddskraven. Information om vilka krav som ställs utifrån brandskyddsföreskrifter finns hos Räddningstjänsten Jämtland.

Gå till Räddningstjänsten Jämtlands webbplatslänk till annan webbplats.

Vid vissa evenemang krävs tillstånd för offentlig tillställning. Läs mer om detta hos polisen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Uppdaterad: