Dela

Kontakta oss

Alkohol, serveringstillstånd

Här hittar du information om att söka tillfälligt eller stadigvarande serveringstillstånd för alkohol, samt information om kommunens tillsyn över servering och försäljning av alkohol.

Miljö- och byggavdelningen handlägger ansökningar om stadigvarande eller tillfälliga serveringstillstånd, och har tillsyn över de restauranger som fått serveringstillstånd samt tillsyn över servering och försäljning av folköl.

Använd vår tillståndsguide - som du hittar här - när du ska söka tillstånd.

Försäljning av folköl

För att få sälja eller servera folköl krävs att vissa kriterier är uppfyllda och att försäljningen anmäls till kommunen senast samma dag som försäljningen ska starta.

Läs mer om försäljning av folköl

Kommunens mål - motverka skadeverkningar av alkohol

Alkohollagen reglerar vad som krävs för att få sälja alkohol. Lagen är en social skyddslag vars främsta syfte är att begränsa alkoholens skadeverkningar. Den alkoholpolitiska hänsynen har enligt lagen företräde framför den näringspolitiska. Lagen begränsar också tillgängligheten bland annat genom att endast sådana serveringsställen som uppfyller de i lagen högt ställda kraven beträffande kök och mathållning ska kunna komma ifråga för alkoholservering.

Du som har tillstånd att servera eller sälja alkohol får ansvaret att inom vissa i lagen och tillståndet givna ramar själv få utforma din verksamhet. Kommunens uppgift är att ge vägledning och att kontrollera att reglerna följs. Servering av alkoholdrycker får endast ske i sådan omfattning och i sådana former att skador eller brister i ordning och nykterhet på serveringsstället inte uppstår. Som ett särskilt skydd för våra ungdomar finns åldersgränser för köp och servering av alkohol.

Kommunen vill bidra till att restaurangerna i kommunen ska vara trevliga mötesplatser där alkoholen serveras under ansvarsfulla former. Detta tror vi oss kunna uppnå genom samarbete med andra myndigheter och med de restauranger som har serveringstillstånd. Vårt gemensamma mål är att motverka de sociala skadeverkningarna av alkoholen.

Uppdaterad: