Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Stöd till mindre initiativ/satsningar/projekt som omfattar både landsbygd och näringslivsutveckling i Jämtland Härjedalen för tex:

  • Kommunikationsinsatser (inköp av statistik, marknadsföring mm)
  • Evenemang (anordna och delta)

  Stödet är avsett för initiativ/satsningar/projekt av mindre omfattning. Beloppet som söks är ett engångsbelopp. Det kan inte sökas för tex. driftskostnader eller redan utförda satsningar/kostnader som uppstått innan ansökan skickats in.

  Initiativet/satsningen/projektet ska bidra till den regionala utvecklingsstrategin.

  Sista dag för ansökan är 15 september 2022. Därefter behandlas ansökningar löpande om medel återstår.

  Vem kan söka?

  Stödet kan sökas av juridiska personer (bolag, föreningar, stiftelser, myndigheter och andra organisationer).

  Till utlysningen för Landsbygdspotten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket till samarbetsprojekt som ska testa nya affärsmodeller. Projektet ska bidra till att ta fram och testa nya affärsmodeller som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen.

  Jordbruksverket vill genom samarbetsprojekt skapa möjligheter att testa nya affärsmodeller som på sikt skulle kunna öka lönsamheten inom den svenska primärproduktionen. Till exempel att utarbeta ny värdekedja, införande av nya grödor, ökad förädling på gårdsnivå med mera. Samarbetsprojekten kan utgå från ett specifikt företags existerande affärsmodell och testa ny modell utifrån den. Projekten kan även fokusera på att inspirera och skapa förutsättningar för att flertal företag får kunskap och möjlighet att testa nya affärsmodeller.

  Samtliga affärsmodeller ska ha ett nyhetsvärde. Det ska tydligt framgå i projektansökan vad som är nytt. Jordbruksverket kommer enbart att godkänna projekt vars resultat bedöms kunna överföras till fler företag. Projektgruppen ska aktivt arbeta med att sprida resultatet av projektet, så att andra kan få ta del av arbetet med nya affärsmodeller.

  Projektet ska genomföras av en samarbetsgrupp med minst två organisationer, som tillsammans har den kompetens som krävs för projektets genomförande. I projektet ska även minst ett jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag vara delaktig. I er ansökan ska det tydligt framgå hur samtliga aktörer medverkar i projektet genom olika aktiviteter.

  Sista dag för ansökan är 10 oktober 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Projekten ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

  Som privatperson kan du inte söka stödet.

  Till utlysningen för Nya affärsmodeller genom samarbete Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Nu utlyser Jordbruksverket medel till ett samarbetsprojekt som ska anordna en innovationstävling. Tävlingen ska bidra till att lyfta fram idéer som på sikt kan stärka konkurrenskraften för primärproducenter inom jordbruk-, trädgård- och rennäringen.

  Den svenska primärproduktionen har idag en lägre innovationsgrad än andra näringar inom tillverkning- och tjänsteproduktion. Jordbruksverket vill genom en innovationstävling uppmuntra och lyfta fram goda idéer som på sikt skulle kunna gynna och öka konkurrenskraften inom den svenska primärproduktionen. Tävlingsbidragens idéer ska möta ett tydligt behov på gårdsnivå och ha ett nyhetsvärde inom branschen nationellt eller inom ett geografiskt område. Idéerna kan exempelvis handla om företagsledning, djurvälfärd, foder, precisionsodling, viltskador på jordbruksgrödor, ny teknik eller rådgivningskoncept.

  Jordbruksverket ställer ett antal krav på tävlingens upplägg och aktiviteter. Mer om det kan du läsa på deras hemsida.

  Sista dag för ansökan är 29 september 2022.

  Vem kan få stödet?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka stödet. Projekten ska utföras i samarbete mellan minst två aktörer.

  Som privatperson kan du inte söka stödet.

  Jordbruksverket kommer endast bevilja ett projekt.

  Till utlysningen för Anordna en tävling för att främja nya innovationsidéer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket för pilot- och samarbetsprojekt som syftar till att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion. Jordbruksverket uppmuntrar projekt som ser till helheten och som bidrar till att nå flera miljökvalitetsmål.

  Du kan söka pengar för projekt som är inriktade på något av följande områden:

  • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan kring växtodling, foder, djur och produkter som kan ge nya företagsmöjligheter inom ekologisk produktion.
  • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan för att pröva och utvärdera nya produkter, metoder, processer och tekniker inom ekologisk produktion av trädgårdsprodukter, potatis, brödspannmål, fjäderfä, gris, proteingrödor och grovfoderbaserad djurproduktion.
  • Genomföra pilotprojekt eller utveckla samverkan för att finna nya kanaler ut på marknaden för ekologiska produkter.

  Pilot- och samarbetsprojekt om ekologisk produktion ska fokusera på att genomföra åtgärder i praktiken.

  Sista dag för ansökan är 31 augusti 2022.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan få stödet.

  Till utlysningen för Pilot och samarbetsprojekt för att förstärka förutsättningarna för ekologisk produktion Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

  Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

  Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

  Sista dag för ansökan är 31 augusti 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

  Till utlysningen för Piloter för service i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: