Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Nu kan du söka medel från Sametinget för kompetensutvecklingsprojekt som främjar samiskt näringsliv och skapar flera jobb. Målet är ökad företagarförmåga inom de samiska näringarna och att därigenom stärka tillväxten bland samiska företag för att skapa fler jobb i Sápmi.

  Fokus i den här utlysningen ligger på att påskynda och stärka företagens digitala omställning som en bärande del i affärsutvecklingen. Projektet ska stödja samarbeten inom områden där den gemensamma nyttan är stor för samhället men där incitamentet för en enskild aktör är för litet för att finansiera ett utvecklingsarbete. Det innebär att stödet ska gynna flera företag.

  Stödet ska bidra till anordnande av aktiviteter som skapar och utvecklar:

  • Kompetensutveckling mot E-handel genom exempelvis digital marknadsföring, målgruppanpassning och kund- och marknadsanalyser.
  • Kompetensutveckling inom digitala verktyg som underlättar och utvecklar företagen.

  Sista dag för ansökan är 28 februari 2022.

  Vem kan söka?

  Samiska företag, samiska föreningar och organisationer, myndigheter, kommuner och landsting samt regioner.

  Till utlysningen för Utlysning av projektmedel till kompetensutveckling Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har du en idé med potential att bidra till en mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi så kan du nu söka stöd hos Energimyndigheten för att utveckla den idén. Utlysningen riktar sig till projekt som vill utveckla ekonomiskt gångbara lösningar som bidrar till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. Med resurser menas här fysiska resurser så som till exempel material, komponenter, produkter, byggnader, infrastruktur, livsmedel med flera.

  Komplexa utmaningar kräver en stor variation av lösningar och därför välkomnas en bredd av projekt från flera branscher, olika typer av konstellationer och olika typer av lösningar. För att projektet ska anses ligga inom ramen för utlysningen måste projektansökan på ett tydligt sätt beskriva hur resultaten förväntas bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi. I ansökan ska också projektresultatens ekonomiska potential samt när i tiden de positiva effekterna av projektet förväntas uppstå, finnas beskrivet.

  Alla typer av tillämpade forsknings- och innovationsprojekt och demonstrationsprojekt välkomnas. Även genomförbarhetsstudier, det vill säga utvärdering och analys av potential för ett tilltänkt projekt, kan få stöd.

  Sista dag för ansökan är 14 mars 2022.

  Vem kan söka?

  Alla organisationer som kan bidra till mer hållbar resursanvändning och en mer cirkulär ekonomi kan söka. Exempelvis:

  • Företag till exempel industriföretag, leverantörer av teknik och tjänster
  • Forskningsinstitut
  • Universitet och högskolors samhällsvetenskapliga, humanistiska, tekniska och naturvetenskapliga discipliner
  • Offentlig sektor eller andra organisationer.

  Projektkonstellationer där behovsägaren eller behovsägarna ingår är särskilt välkomna.

  Till utlysningen för Cirkulär ekonomi och resursanvändning inom planetens gränser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Nu kan du som arbetar med leder för vandring eller mountainbike-cykling söka stöd för din investering från Tillväxtverket. Projektet ska bidra till lokal utveckling genom att utveckla kvalitetssäkrade, hållbara och attraktiva leder för mountainbike- och vandringsturism och som bidrar till att långsiktigt stärka besöksnäringen och företagande i landsbygder.

  Prioriterade åtgärder:

  • Investeringar i leder som har de långsiktiga förutsättningarna för finansiering, förvaltning och utveckling på plats.
  • Investeringar där lederna ingår i en turistisk helhetslösning, det vill säga utgår från besökares behov av erbjudanden inom hela kedjan resa-bo-äta-göra.
  • Ansökningar från regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare.

  Sista dag för ansökan är 31 januari 2022.

  Vem kan söka?

  Stödet kan sökas av myndigheter, regioner, kommuner, föreningar, andra organisationer och företag. Observera att vi kommer att prioritera ansökningar från regionala turistorganisationer och regionala ledsamordnare. Detta för att främja långsiktiga och strategiskt sammanhängande investeringar. Projekten bör genomföras med berörda ledansvariga.

  Om du som söker inte är en regional turistorganisation eller regional ledsamordnare, så är det en fördel om dessa regionala aktörer har en aktiv och framträdande roll i projektgenomförandet.

  Till utlysningen för Investera i leder i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

  Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

  Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

  Sista dag för ansökan är 31 augusti 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

  Till utlysningen för Piloter för service i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: