Dela

Kontakta oss

Riskkapital och villkorslån

ALMI Lån
Till Almi kan du vända dig när du har svårt att finna finansiering som täcker hela ditt behov. Almi kompletterar marknaden genom att erbjuda riskvillig finansiering och erbjuder flera finansieringsformer:

  • Förstudiemedel — Förstudiemedel för att verifiera innovativa idéer i projektfasen.
  • Företagslån — Lån för företag med upp till 250 anställda.
  • Mikrolån — För företag med mindre kapitalbehov.
  • Innovationslån — För utveckling av innovationsprojekt.
  • Exportfinansiering — För företag med exportsatsningar.
  • Tillväxtlån — För innovativa små och medelstora företag.

ALMI Invest
Almi Invest är ett riskkapitalbolag som investerar i svenska bolag med spännande, skalbara affärsmodeller och drivna entreprenörer. Till skillnad från många andra riskkapitalbolag kan man investera i de flesta branscher.

Ekonord Invest
Investerar i mindre och medelstora företag som bidrar till utvecklingen av de gröna näringarna, som innefattar jord, skog, trädgård, turism, förnyelsebar energi, miljöteknik, livsmedel och hälsa med stark marknadsposition, lönsamma gärna inom smala nischmarknader med tillväxtpotential.

Inlandsinnovation
Inlandsinnovation är ett statligt riskkapitalbolag. Man verkar för att öka tillväxtpotentialen och den internationella konkurrenskraften för företag i norra Sveriges inland. Den totala finansieringsramen är 2 miljarder kronor. Med sin finansiella styrka och samlade erfarenhet kan man vara en aktiv och stabil partner för såväl investerare som företag i regionen.

Investa Företagskapital
Investa går in som minoritetsägare och aktiv partner genom att tillföra ägarkapital, kompetens och nätverkskontakter i små och medelstora företag med hög tillväxtpotential. Man verkar företrädesvis inom södra Norrland. 

Mittkapital
Ett investmentbolag för investeringar i Jämtlands och Västernorrlands län med ett kapital om 200 miljoner kronor. MITTKAPITAL är ett helägt dotterbolag till Sjätte AP-fonden.
Uppdraget är att på affärsmässiga grunder investera ägarkapital, utöva ett aktivt ägande och efter ca 3-7 år avyttra ägandet med målet att ge vinst.

Norrlandsfonden
Norrlandsfonden är en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i tillverkande och tjänsteproducerande företag i Norrland, som verkar på mer än en lokal marknad. Våra kunder finns i alla branscher, från traditionell tillverkande industri och besöksnäring till IT- och bioteknikföretag. Man är särskilt intresserade av företag som investerar i ny teknik eller i nya affärsområden med goda tillväxtmöjligheter.

Saminvest
SamInvest fungerar som en katalysator mellan det privata riskkapitalet och utvecklingsbara små och medelstora företag i regionen. Tillsammans med kommersiella partners tillför SamInvest riskkapital, kunskap och kontakter i syfte att utveckla och förstärka företagen samt skapa värdetillväxt.


Uppdaterad: