Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Rådgivning och kompetensutveckling

ALMI Företagspartner

ALMIs vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Deras affärsidé är att med finansiering och rådgivning erbjuda unika möjligheter under företagandets olika skeden med våra kunders framgång som mål.

ALMI Innovation

Innovation är en affärsenhet inom Almi Företagspartner, som är specialiserade på att hantera idéer på ett tidigt stadium. Man har lång erfarenhet inom detta område och hit kan du vända dig i förvissning om att din idé behandlas med sekretess. Rådgivning, bedömning av idén och hjälp att söka ekonomiskt stöd och finansiering är några av de saker du kan få hjälp med. Bland annat finns Innovationscheckar, 50 000 kr med egen tid som medfinansiering.  

ALMI Produktutveckling

Är du företagare och vill utveckla nya varor och tjänster? Varje företags ambition är att erbjuda konkurrenskraftiga varor eller tjänster. Detta ställer stora krav på alla delar av organisationen. Goda idéer ska omsättas till konkreta produkter. Med hjälp av detta program kan ALMI förmedla kunskaper om strategier och metoder för planering och genomförande av produktutveckling.
Om ditt företag ska produktutveckla kan "Produktutveckling i små företag — varor och tjänster" vara aktuellt för er! För tjänsteutveckling kan företaget erhålla mellan 50 000 — 800 000 kr. För varuutveckling gäller 100 000 — 800 000 kr.

ALMI Mentor

Mentor – utveckla företag riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i ditt företagande och är redo att låta företaget växa och utvecklas. Erbjudandet riktar sig också till dig som vill växa genom export.
Genom diskussioner och möten med din mentor, som har ett coachande förhållningssätt, kommer du själv fram till hur just ditt företag ska utvecklas.
Mentorprogrammet pågår under ett år och du och din mentor träffas minst en gång i månaden för att diskutera hur just ditt företag kan utvecklas. I det inledande mötet sätter ni ett gemensamt mål för mentorskapet. Dessa mål utgör grunden till större delen av era möten under året.

Energi- och klimatrådgivning

Energi- och klimatrådgivningen i Jämtland Härjedalen arbetar för en minskad klimatpåverkan i länet genom opartisk kostnadsfri rådgivning till små- och medelstora företag, privatpersoner och föreningar.

Rådgivarna kan hjälpa dig med frågor kring bidrag för åtgärder som rör energieffektiviserande och minskad klimatpåverkan, men även kring energieffektivisering av lokaler och funderingar kring transporter och hållbart resande.

Kontakta rådgivningen via energirad@regionjh.se eller 063 -14 76 80
Du kan också läsa mer på deras webbplats www.energirad.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: