Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Företagsstöd, finansiering och rådgivning

händer som håller i en hög med mynt, ur vilka det växer en grön planta

Bergs kommun ligger i ett politiskt prioriterat område för statliga företagsstöd. Kommunen har inga egna medel till företagsstöd men hjälper gärna företag att söka statliga stöd på Region Jämtland Härjedalen. Vi kan även hjälpa till med kontakter med andra finansieringsalternativ än banker.

Uppdaterad: