Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Främjande av vildsvinskött

Nu kan du söka medel från Jordbruksverket för projekt som kan främja konsumtionen av vildsvinsskött inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Stödet riktar sig till två olika insatser.

Syfte och mål för insatserna:

Insats 1: Nationell kartläggning av vilthanterings- och detaljhandelsanläggningar samt grossister

Projektet ska genomföra en nationell kartläggning av vilthanteringsanläggningar, detaljhandelsanläggningar (exempelvis butiker och restauranger) samt grossister som hanterar vildsvinskött. Kartläggningen bör innehålla antal anläggningar, geografisk fördelning och omsättning samt en del övrig statistik.

Insats 2: Attityder och samarbeten i viltvärdekedjan

Projekten ska syfta till att undersöka och arbeta med attityder samt främja samarbeten i viltvärdekedjan. I förlängningen ska projektet bidra till att mer vildsvinskött når slutkonsumenter genom ökad tillgänglighet. Målgrupper kan exempelvis vara markägare, jägare, vilthanteringsanläggningar, detaljhandelsanläggningar (exempelvis butiker och restauranger), grossister och slutkonsumenter.

Projektet ska innefatta minst ett av följande moment:

  • Undersökning och förändringsarbete kring attityder om vildsvinsköttets potential hos ovan nämnda målgrupper.
  • Främja samarbeten mellan ovan nämnda målgrupper som resulterar i att mer vildsvinskött når slutkonsument.

Sista dag för ansökan är 10 juni 2022.

Vem kan få stödet?

Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

Till utlysningen för Främjande av vildsvinskött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: