Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Tillfälliga utlysningar av projektmedel

Ibland finns det extra pengar från olika myndigheter att söka för att föreningar och företag ska kunna utveckla sin verksamhet eller samarbeten med andra. Här nedan redovisar vi några av de tillfälliga projektmedel som finns att söka för er som har idéer som ligger utanför er vanliga verksamhet.

Förutom de mer varaktiga projektmedlen finns det även tillfälliga utlysningar där ni som förening eller företagare kan söka pengar för aktiviteter och projektidéer ni gått och funderat på. Förutsättningarna för att söka varierar mellan de olika utlysningarna och för att kunna söka måste projektidén passa den aktuella utlysningen.

En kort sammanfattning av de olika utlysningarna hittar du här nedan, via länkarna kommer du till respektive utlysning där du hittar mer information. Du kan även kontakta kommunens projektadministratör som kan lotsa dig vidare.

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket till lokala och regionala samarbeten för att utveckla traditionell småskalig matkultur. Utvecklingen ska stimulera och bevara ett levande och dynamiskt kulturarv inom mat och livsmedelsframställning.

  Sista dag för ansökan är 2 juni.

  Vem kan få stöd?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, företag och andra organisationer kan söka stöd.

  Till utlysningen för Samarbetsprojekt för utveckling av traditionell småskalig matkultur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Nu kan du söka medel från Jordbruksverket för projekt som kan främja konsumtionen av vildsvinsskött inom ramen för den nationella livsmedelsstrategin. Stödet riktar sig till två olika insatser.

  Syfte och mål för insatserna:

  Insats 1: Nationell kartläggning av vilthanterings- och detaljhandelsanläggningar samt grossister

  Projektet ska genomföra en nationell kartläggning av vilthanteringsanläggningar, detaljhandelsanläggningar (exempelvis butiker och restauranger) samt grossister som hanterar vildsvinskött. Kartläggningen bör innehålla antal anläggningar, geografisk fördelning och omsättning samt en del övrig statistik.

  Insats 2: Attityder och samarbeten i viltvärdekedjan

  Projekten ska syfta till att undersöka och arbeta med attityder samt främja samarbeten i viltvärdekedjan. I förlängningen ska projektet bidra till att mer vildsvinskött når slutkonsumenter genom ökad tillgänglighet. Målgrupper kan exempelvis vara markägare, jägare, vilthanteringsanläggningar, detaljhandelsanläggningar (exempelvis butiker och restauranger), grossister och slutkonsumenter.

  Projektet ska innefatta minst ett av följande moment:

  • Undersökning och förändringsarbete kring attityder om vildsvinsköttets potential hos ovan nämnda målgrupper.
  • Främja samarbeten mellan ovan nämnda målgrupper som resulterar i att mer vildsvinskött når slutkonsument.

  Sista dag för ansökan är 10 juni 2022.

  Vem kan få stödet?

  Myndigheter, kommuner, landsting, regioner, föreningar, andra organisationer och företag kan söka det här stödet.

  Till utlysningen för Främjande av vildsvinskött Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Har du en ny idé om hur man kan utveckla servicen i landsbygder? Så att fler får tillgång till matbutik, mack och kontanter eller till post och paket? Sök då medel till pilotprojekt från Tillväxtverket.

  Pilotprojektet ska bidra till att upprätthålla, utveckla eller utöka den lokala servicen, så som dagligvaror, drivmedel, post och paket och därmed förbättra förutsättningarna att verka, bo och vistas i landsbygder för företag, boende och besökare.

  I utlysningen prioriteras projekt som vill testa ny teknik och nya arbetssätt samt metoder som har betydelse för att utveckla nya lösningar. Pilotprojektet ska genom samarbete syfta till att utveckla en lösning för att öka tillgängligheten till kommersiell service.

  Du kan inte söka för investering i eller drift av en servicelösning.

  Sista dag för ansökan är 31 augusti 2022.

  Vem kan söka?

  Myndigheter, regioner, kommuner, intresseorganisationer och föreningar kan söka medlen.

  Till utlysningen för Piloter för service i landsbygder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Uppdaterad: