Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Föreningsliv

Bergs kommun stöder föreningslivet på flera sätt: dels genom att tillhandahålla anläggningar och lokaler, och dels genom olika former av bidrag men även hjälp med att hitta externa projektmedel.

För föreningar med bas och verksamhet i Bergs kommun finns det ett antal kommunala bidrag och stöd att söka för aktiviteter, drift och utveckling/investeringar i föreningsägda anläggningar.

De kommunala bidragen är främst till för aktiviteter, verksamheter och anläggningar. Anslagsramarna för dessa fastställs varje år av kommunfullmäktige och administreras av Tillväxtavdelningen.

Har du idéer om hur du vill utveckla din förening/anläggning eller annan nyskapande aktivitet och behöver externa medel kan du läsa mer på sidan Externa projektmedel och andra stöd. Bergs kommun har en projektadministratör anställd som kan hjälpa föreningar att söka externa projektmedel.

Bygdemedel kan sökas för exempelvis ombyggnation av allmänna föreningsägda anläggningar. De är en ersättning till bygder som blivit berörda av utbyggnaden av vattenkraft och pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar allmänheten i bygden .

Uppdaterad: