Samisk flagga

Dela

Kontakta oss

Navigator i Berg

Navigator i Berg är en frivillig verksamhet som riktar sig till dig som är från 16 år och uppåt samt är skriven i Bergs kommun.

Navigator är en frivillig verksamhet som riktar sig till kommuninvånare från 16 år och uppåt. Målet med verksamheten är att stötta arbetssökande på vägen mot ett arbete och en egen försörjning. Enheten samarbetar med bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Vuxenutbildningen och Socialtjänsten. Navigator gör en individuell kartläggning utifrån individens nuvarande situation och tar fram en plan för individens väg till sysselsättning eller studier.

Exempel på vad Navigator hjälper arbetssökande med:

  • Coaching - att stärka individens självtrygghet
  • Studie- & yrkesvägledning
  • Arbetsmarknadskurs
  • CV och personligt brev, intervjuträning
  • Kartlägga kompetenser, styrkor, utvecklingsområden och utmaningar.
  • Individuell planering utifrån individens behov och målsättning.

Verksamheten är belägen i gamla tingshuset i Svenstavik.

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA)

Enligt skollagen (29 kap 9 §) så har alla kommuner ett ansvar att hålla sig informerade om vad 16-20-åringar gör, samt erbjuda lämpliga individuella åtgärder till dessa ungdomar. Detta gäller de ungdomar som inte fullföljt sina gymnasiestudier, och de som inte har påbörjat studierna av någon anledning. Navigator tar kontakt med de ungdomar som gör avbrott, du kan också själv ta kontakt!

Kontaktuppgifter finns längst ned på sidan.

Uppdaterad: